Mensen die een uitkering ontvangen omdat
zij gedeeltelijke arbeidsgeschikt zijn, kunnen ook in aanmerking
komen voor extra steun als zij langer dan vijf jaar in een
uitkering zitten en geen kans maken om werk te vinden. De
ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel
van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB)
komen nu alleen mensen die bijstand ontvangen of volledig
arbeidsongeschikt zijn in aanmerking voor deze
langdurigheidstoeslag. Volgens de Centrale Raad voor Beroep is dit
onderscheid tussen mensen met bijstand en gedeeltelijk
arbeidsgeschikten met een uitkering onterecht, omdat het voor deze
laatste groep niet makkelijker is om werk te vinden. De uitspraak
van de rechter wordt nu in de wet vastgelegd.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die een
uitkering ontvangen (WAO, WIA, Wajong) moeten aan dezelfde criteria
voldoen als bijstandsgerechtigden om in aanmerking te komen voor de
langdurigheidstoeslag. Zij moeten al vijf jaar van een
minimuminkomen leven, geen (substantiële) inkomsten uit arbeid
hebben en voldoende geprobeerd hebben werk te vinden. Zij kunnen
zich bij hun gemeente melden voor de langdurigheidstoeslag.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular