Bijna zestig gemeenten hebben vorig jaar extra geld van de rijksoverheid gekregen, omdat hun uitgaven aan bijstandsuitkeringen in 2004 meer dan 10 procent hoger waren dan hun budget. Samen kregen de gemeenten er bijna tien miljoen euro bij. Dat is ongeveer 0,2 procent van het totale budget dat jaarlijks wordt verstrekt. De extra bedragen liepen van E 8.855 euro voor Middelharnis tot bijna 1,7 miljoen voor Heerenveen. Dat staat in het jaarverslag 2005 van de onafhankelijke toetsingscommissie Wet werk en bijstand dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is voor het eerst dat dit jaarverslag verschijnt.

Sinds 1 januari 2004 zijn gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de bijstand. Om de uitkeringen te betalen, krijgen ze een budget van de rijksoverheid. Als ze geld overhouden van dat budget, bijvoorbeeld omdat ze veel bijstandsgerechtigden aan een baan hebben geholpen, mogen ze dat vrij besteden. Als de kosten van de uitkeringen méér dan 10 procent boven het budget uitkomen, kunnen gemeenten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een aanvulling verzoeken. Daarover wordt beslist aan de hand van een beoordeling door de toetsingscommissie Wet werk en bijstand en een oordeel van de Inspectie Werk en Inkomen. De toetsingscommissie kijktonder meer of er in de betreffende gemeenten sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, waardoor veel mensen een beroep op de bijstand moeten doen. De commissie heeft het eerste jaar meer dan zestig verzoeken beoordeeld en in 59 gevallen positief geadviseerd. In de meeste gevallen ging het om gemeenten met minder dan 40.000 inwoners.  Samen kregen ze een aanvulling van 9,7 miljoen euro.

In het jaarverslag doet de toetsingscommissie onder andere de aanbeveling om bij de beoordeling van verzoeken van gemeenten onder de 10.000 inwoners niet langer te toetsen of er sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Van Hoof neemt die aanbeveling over en kondigt aan de regels te veranderen. 'Hiermee wordt een onnodig zware belasting voor zowel de betreffende gemeente als de toetsingscommissie voorkomen,' schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Door de regels te veranderen wordt bij de kleinste gemeenten alleen nog bekeken of het tekort niet is ontstaan door onrechtmatige uitvoering van de bijstandswet en of de overschrijding van het budget werkelijk meer dan tien procent is. Overschrijdingen beneden de tien procent vallen altijd onder het eigen risico.
bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular