Minister Vogelaar van WWI wil extra budget
uittrekken voor inburgering, want die is volgens haar beneden peil.
Ruim de helft van mensen haalt niet vereiste niveau bij
inburgeringscursussen en een groot deel maakt geen vooruitgang na
afronding van de cursus. De minister wil daarom eerst en met spoed
werken aan de kwaliteit van inburgering. Dit bleek tijdens een
Algemeen Overleg ter kennismaking met de nieuwe minister op 29
maart 2007.

Op het gebied van integratie wil ze
problemen benoemen en oplossen. Ze streeft naar ‘modern
burgerschap’. Daarbij wil ze de pluriformiteit van de
samenleving aanwenden en op zoek gaan naar gemeenschappelijke
belangen.

Minister Vogelaar sprak ook over de
Actieplannen voor de wijken en over de selectie van de 40 wijken,
waarbij ze focust op 5 thema’s: wonen, werken, leren,
veiligheid en integreren.

De Tweede Kamer reageerde in meerderheid
positief op de plannen van de nieuwe minister. Wel gaven alle
partijen aan haar kritisch te zullen volgen bij de uitwerking van
haar ambities. Veel vragen werden er gesteld over de wijken, de
selectie ervan en de mogelijkheid de lijst van 40 nog te kunnen
wijzigen, ook in relatie tot eerdere lijsten (56 wijkenaanpak, 140
wijken van Winsemius en de 13 ‘adoptiewijken’). Ook
werd de minister bevraagd over de geplande bouwproductie in het
regeerakkoord (80.000-100.000 per jaar), betaalbare woningen in
randgemeenten en voor jongeren, ouderen, starters en studenten.

bron:AEDES