Foto's en vingerafdrukken moeten vaker
worden gebruikt om de identiteit van verdachten en veroordeelden
vast te stellen. Hiervoor is 40 miljoen euro nodig voor apparatuur,
software en infrastructuur. Dit staat in een wetsvoorstel van
minister Hirsch Ballin (Justitie). Hij stuurt het voor advies aan
verschillende instanties.

Hirsch Ballin wil niet dat verdachten en
veroordeelden hun identiteit kunnen achterhouden of zich kunnen
verschuilen achter de identiteit van anderen.

Uit onderzoek blijkt dat er
onduidelijkheid kan zijn over de identiteit van verdachten en
veroordeelden. Oorzaken zijn onder meer administratieve fouten en
het gebruik van aliassen. Dit is te voorkomen door de identiteit
zorgvuldig vast te stellen aan het begin van de
strafrechtsketen.

Aanhouding

Direct bij de aanhouding van verdachten
worden hun foto's en vingerafdrukken digitaal vastgelegd. Als er
twijfels zijn over hun identiteit, mag dit ook bij verdachten voor
wie voorlopige hechtenis niet aan de orde is.

Daarnaast moet het identiteitsbewijs met
apparatuur worden gecontroleerd.

Identificatieplicht

Verdachten krijgen een identificatieplicht
bij rechtelijke ambtenaren. Dit geldt ook voor gedetineerde
verdachten en veroordeelden bij de directeur/hoofd van een
inrichting of psychiatrisch ziekenhuis waar zij hun straf
ondergaan.

Extra identiteitscontrole is van belang
bij belangrijke momenten in de strafrechtelijke procedure of de
uitvoering van de straf of maatregel. Dat zijn bijvoorbeeld het
verhoor door een rechter, het onderzoek op de zitting en de
uitvoering van een taakstraf.

Apparaten

Alle instanties (politie, openbaar
ministerie, rechterlijke macht, reclassering, justitiële
inrichtingen) krijgen apparatuur om vingerafdrukken digitaal te
controleren. Met de foto en de vingerafdrukken kunnen zij
controleren of de juiste persoon zich heeft gemeld.

Strafrechtketensnummer

Er komt een strafrechtsketennummer (SKN).
Alle partijen in de strafrechtsketen moeten dit persoonsnummer
gebruiken. Gegevens kunnen dan makkelijker worden opgezocht en
uitgewisseld.

Bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular