Een meevaller voor de provincie en daarmee voor een aantal monumentbezitters in Groningen. Voor de zomer heeft de provincie bezwaar gemaakt tegen het besluit van de staatssecretaris van OCW om de restauratiebudgetten voor de jaren 2008, 2009 en 2010 te korten. Het bezwaar is gegrond verklaard en daarmee hebben GS deze keer 1,6 miljoen euro extra te verdelen. De middelen zijn opgenomen in het nieuwe provinciaal restauratie uitvoeringsprogramma (PRUP) 2005 - 2010 en in de aanvullingen op het PRUP 2003-2008 en het PRUP 2004-2009. In totaal is voor alle programma's samen nu bijna 2.6 miljoen euro te verdelen.

 

De meevaller van 1,6 miljoen euro hebben GS weggezet door voor de budgetjaren 2008 en 2009 aanvullende Provinciale Restauratie Uitvoerings-programma's (PRUP) te maken. Deze zijn tot stand gekomen op basis van de door de gemeenten ingediende prioriteitenlijsten voor de jaren 2008 en 2009. Het huidige PRUP 2003-2008 en het PRUP 2004-2009 zijn ongewijzigd gebleven.
In de aanvulling op het PRUP 2003-2008 hebben GS opgenomen: het orgel van de Evangelische Kerk te Nieuwe Pekela, Toren Finsterwolde, de N.H. kerk te Vledderveen, een kantoorgebouw (Bruggemalaan 70-74) te Veendam. In het aanvullende uitvoeringsprogramma 2004-2009 zijn twee kerken opgenomen, de N.H. kerk (1e fase) te Appingedam en de N.H. kerk te Uithuizermeeden. Per aanvullingsprogramma is ruim 0,5 miljoen euro beschikbaar.

Programma 2005-2010
GS hebben tevens een (nieuwe) PRUP voor 2005-2010 inclusief het extra budget (ruim 0,5 miljoen euro) vastgesteld. Daarin is opgenomen: de N.N. kerk (2e fase) te Appingedam, de Goede Herderkerk te Bedum, de N.H. kerk te Eenrum, de N.H. kerk (1e fase) te Lellens en de klokken van de N.H. kerk te Loppersum.
Het orgel van de N.H. kerk (2e fase) te Zuidbroek, het orgel van de N.H. kerk te Nieuwolda, het orgel van de N.H. kerk te Wildervanck en het orgel van de N.H. kerk te Winschoten.
De Veldkamps meuln te Bellingwolde, Molen de Eendracht te Sebaldeburen,
en Molen Entreprise (1e fase) te Kolham.
Ten slotte de Historische Scheepswerf Sappemeer, de Joodse Begraafplaats te Leek en de woonhuizen aan de Hoofdweg 16 te Godlinze en de Borgweg 3 te Sellingen.

De verdeling
Deze programma's verdelen de budgetten van het rijk toe aan monumenten in de provincie Groningen die aanmerking komen voor restauratie. Op basis van de verdeling kunnen de eigenaren rijkssubsidies aanvragen en ontvangen. Het programma betreft 23 gemeenten in de provincie. De twee overige gemeenten, Groningen en Winsum, hebben meer dan 100 monumenten, waardoor zij budgethoudend zijn en hun eigen programma opstellen. De provincie verdeelt de budgetten op basis van de door de gemeenten vastgestelde prioriteitenlijst van rijksmonumenten die voor een restauratie in aanmerking kunnen komen. Criteria bij de verdeling van de bijdrage zijn o.a.: volledigheid van het restauratieplan, dekkend financieringsplan, technische urgentie, cultuurhistorische waarde van monumenten en/of omgeving, bestemming na restauratie, evenwichtige spreiding over de regio.

bron:Provincie Groningen