Minister Van Ardenne heeft 20 miljoen euro
extra toegezegd aan het ontwikkelingsfonds van de Afrikaanse
Ontwikkelingsbank. De extra bijdrage is bedoeld om verdere
hervormingen van de bank te stimuleren. Nederland deed de
toezegging tijdens het overleg met donoren in Den Haag. Daarbij was
ook president Kaberuka van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
aanwezig.

De extra bijdrage is ook bedoeld als
signaal aan andere landen om extra geld te doneren.Afrikaanse
lidstaten kunnen bij het ontwikkelingsfonds terecht voor een lening
voor duurzame armoedebestrijding in hun land. De totale Nederlandse
bijdrage is nu 155 miljoen euro.

Nederland dringt erop aan dat de
Ontwikkelingsbank verder en sneller hervormt. Onder leiding van
Kaberuka, die sinds oktober 2005 president is, zijn deze
hervormingen begonnen. Zo worden leningen sneller uitbetaald en
hebben de regio- en landenkantoren meer bevoegdheden gekregen.

Verder wil Nederland meer regionale
samenwerking tussen landen om de economische groei te bevorderen.
Een voorbeeld hiervan is de lening van de bank aan Benin, Mali en
Burkina Fasso om samen de productie, afzet en marketing van katoen
te verbeteren.

Bron:BZ