Staatssecretaris Bussemaker stelt vanaf
2008 extra geld beschikbaar voor meer samenhang tussen brede
scholen, sport en cultuur.Hiermee wil zij, samen met
staatssecretaris Dijksma van OCW, professionals inzetten die het
beleid op deze terreinen op elkaar afstemmen en intensiveren.

Met het budget wil het kabinet:

-het aantal brede scholen met sport- en
cultuuraanbod uitbreiden

-sportverenigingen inzetten voor
onderwijs, naschoolse opvang en de wijk

-een dagelijks sport- en beweegaanbod op
en rond scholen

-jongeren tot 18 jaar vertrouwd maken met
kunst en cultuur

-2500 combinatiefuncties tussen (brede)
scholen, sportverenigingen en culturele instellingen

Na Prinsjesdag 2007 wordt de hoogte en
verdeling van het budget bekend. De impuls is in eerste instantie
bedoeld voor de steden uit het Grotestedenbeleid (G-31). Hier horen
ook de gemeenten met de veertig krachtwijken bij. In de jaren na
2008 kunnen meer gemeenten aanspraak maken op het budget.

bron:VWS