Het kabinet stelt vanaf 2008 extra geld
beschikbaar om de samenhang te versterken tussen brede scholen,
sport en cultuur. Er komen circa 2500 combinatiefuncties voor
professionals die meerdere sectoren verbinden. Na Prinsjesdag 2007
worden de hoogte en de verdeling van het budget bekend.

Ambities

Het kabinet wil met het budget:

-het aantal brede scholen met sport- en
cultuuraanbod uitbreiden in het primair en voortgezet
onderwijs;

-sportverenigingen inzetten voor
onderwijs, naschoolse opvang en de wijk;

-een dagelijks aanbod stimuleren van sport
en beweging op en rond scholen;

jongeren tot 18 jaar vertrouwd maken met
kunst en cultuur;

-circa 2500 combinatiefuncties realiseren
tussen (brede) scholen, sportverenigingen en culturele
instellingen.

-Combinatiefuncties zijn functies voor
professionals die bij één werkgever in dienst zijn,
maar voor meerdere sectoren werken. Het gaat bijvoorbeeld om
-vakleerkrachten die naschoolse sportactiviteiten organiseren.

In het najaar van 2007 maakt het kabinet
bestuurlijke afspraken met gemeenten en de onderwijs-, sport- en
cultuursector over de gezamenlijke doelen en de inzet van de
verschillende partners.

Gemeenten

Het extra geld is in 2008 eerst bedoeld
voor de 31 grote en middelgrote gemeenten (G-31) uit het
grotestedenbeleid. Hierbij horen ook de gemeenten met de veertig
krachtwijken. Deze wijken krijgen, onder voorwaarden, voorrang.

In de periode 2009-2011 kunnen meer
gemeenten aanspraak maken op het -oplopende- budget.

Taskforce

Het kabinet wil een taskforce instellen om
de invoering van combinatiefuncties te ondersteunen. Hierin zitten
vertegenwoordigers van de rijksoverheid, gemeenten en de
onderwijs-, sport- en cultuursector.

Bron:VWS