Minister Plasterk stelt 500.000 euro extra
beschikbaar voor regionale documentaires en regionaal drama. Het
geld wordt vanaf 2008 ingezet door het Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele Omroepproducties. Het Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele Omroepproducties (Stifo) heeft een speciaal
budget voor ondersteuning van de ontwikkeling en productie van
regionale documentaires.

Regionale omroepen bieden dagelijks nieuws
en informatieve programma's. Steeds meer regionale omroepen
ontwikkelen ook eigen documentaires en dramaproducties.

De Raad voor Cultuur wijst in het advies
'Innoveren, participeren' op het belang van de regionale omroep,
vooral op cultureel gebied. De Raad noemt daarbij onder meer het
succes van regiosoaps en regiodocumentaires.

Bron: OCW