Minister Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) stelt 1 miljoen euro extra beschikbaar
om het vredesproces in Noord-Uganda te ondersteunen. Ook wil hij 5
miljoen euro voor wederopbouw uittrekken. Dit zei minister Koenders
op 5 mei 2007 tijdens een bezoek aan Uganda.

In Noord-Uganda is al twintig jaar een
conflict gaande. Een rebellenleger, Lord Resistance Army
(Verzetsleger van de Heer, LRA) terroriseert in die regio de
bevolking. Twee miljoen Ugandezen zijn ontheemd. Naar schatting
25.000 kinderen zijn ontvoerd om te dienen als kindsoldaat.

Nederland steunt de vredesbesprekingen
tussen het rebellenleger en de Ugandese regering al met 1 miljoen
euro. Koenders verdubbelt dit bedrag.

Verder wil de minister 5 miljoen euro
beschikbaar stellen voor de wederopbouw van Noord-Uganda. De
voorwaarde is dat Uganda eerst met een uitvoerbaar wederopbouwplan
komt.

Bron:BZ