Het kabinet heeft de Tweede Kamer in een brief aanvullende informatie gegeven over de voorgenomen missie naar Afghanistan. In de brief staat onder meer informatie over de rol van de Europese Unie bij de missie.  Het kabinet maakte op 22 december 2005 bekend dat het bereid is om met 1.200 tot 1.400 militairen deel te nemen aan de derde fase van de International Security Assistance Force (ISAF). In de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad zei minister-president Balkenende vrijdag dat het kabinet dit besluit nog eens wil herbevestigen.

In de brief gaat het kabinet onder meer in op de conferentie die op 31 januari en 1 februari in Londen wordt gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wil de internationale gemeenschap nieuwe afspraken maken voor inspanningen in en met Afghanistan in de komende vijf jaar. De Europese Commissie werkt hiervoor aan een actieplan, met als doel een grote betrokkenheid van de EU bij Afghanistan zeker te stellen.
Volgens minister-president Balkenende heeft de bevolking van Afghanistan 'tientallen jaren geleden onder het juk van regimes die hebben geleid tot problemen voor de bevolking'. 'De laatste jaren zien we dat de ontwikkelingen in de goede richting gaan. Maar men kan het niet zonder internationale hulp, zonder internationale ondersteuning. De VN heeft opgeroepen Afghanistan niet te vergeten. Om juist actief te zijn', aldus de minister-president.

Ook de Afghaanse bevolking hoopt en verwacht dat de internationale gemeenschap de ontwikkelingen in Afghanistan ondersteunt, zei Balkenende. Op dit moment zijn 36 landen betrokken bij de ondersteuning van Afghanistan, waaronder ruim 20 landen van de EU.
bron:RVD