Staatssecretaris Ross neemt extra maatregelen om de aandacht voor zwerfjongeren bij provincies en gemeenten verder te stimuleren. Ze gaat goede voorbeelden in kaart brengen zodat andere gemeenten daar hun voordeel mee kunnen doen. Het Nederlands Instituut voor zorg en welzijn gaat in 2006 uitwisselingsbijeenkomsten organiseren voor sleutelfiguren in de zorg voor zwerfjongeren.

Met de provincies en de Bureaus Jeugdzorg is afgesproken dat zij gegevens over zwerfjongeren gaan registreren. Er komt ook extra geld om de maatschappelijke opvangsector op ICT gebied beter te ondersteunen.
bron:VWS