Tijdens de internationale donorconferentie voor Sudan in Oslo heeft de Afrikaanse Unie globaal aangegeven wat nodig is om de AU-missie in Darfur verder uit te breiden en te versterken. Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking heeft toegezegd dat Nederland vijf miljoen euro beschikbaar stelt voor versterking van deze waarnemersmissie. Geld dat gebruikt kan worden voor uitbreiding van het aantal AU-politiemensen, voor luchttransport van Afrikaanse militairen en voor voortzetting van de inzet van helicopters. Nederland zal ook twee militaire waarnemers, een politieexpert en een inlichtingenexpert beschikbaar stellen ter ondersteuning van de AU-missie. 

Van Ardenne heeft ook de overige donorlanden opgeroepen de AU-missie in Darfur zowel financieel, logistiek als in personele zin te ondersteunen en over de brug te komen met ruime financiële bijdragen voor humanitaire hulp in Darfur. Nederland heeft dit jaar al 30 miljoen euro voor noodhulp toegezegd; in totaal is naar schatting van de VN 1,5 miljard USD nodig voor dit jaar. 
 
De Nederlandse ontwikkelingsminister heeft tijdens een bijeenkomst over Darfur verslag gedaan van haar recente bevindingen. Van Ardenne: 'Het aantal incidenten tussen Sudanese regering en rebellen is aanzienlijk minder geweest de afgelopen tijd. Daartegenover staat helaas dat de persoonlijke veiligheid voor burgers en hulpverleners afneemt, dat militia nog steeds aanvallen uitvoeren, dat hulpkonvooien worden overvallen, dat verkrachtingen, plunderingen en intimidatie nog steeds plaatsvinden.' Daar waar de waarnemers van de Afrikaanse Unie actief zijn, verbetert de situatie. Een snelle verdere uitbreiding van de AU-missie is dan ook zeer gewenst, evenals een betere toerusting van de missie. Alleen een uitgebreide en beter toegeruste AU-missie kan een situatie in Darfur creëren, waarin vluchtelingen veilig kunnen terugkeren. 
 
Naast het geven van alle mogelijke steun, zal de internationale gemeenschap eensgezind sterke druk moeten blijven uitoefenen op zowel regering als rebellen om het geweld in Darfur onmiddellijk te stoppen en de onderhandelingen in Abuja weer te starten. Hierbij kan de Europese Unie als grote speler in het internationale krachtenveld een belangrijke rol spelen. Van Ardenne: 'Er is maar à©à©n weg naar vrede in Darfur, dat is de weg naar de onderhandelingstafel in Abuja.' Om de druk op de Sudanese regering hoog te houden, wil Nederland evenals andere donoren, schuldverlichting pas overwegen wanneer er sprake is van stabiliteit in Darfur. Sudan heeft ongeveer 240 miljoen euro aan schuld uitstaan bij Nederland; de totale schuld bij de landen aangesloten bij de Club van Parijs bedraagt 6 miljard euro voor Sudan. 
 
 
bron: ministerie Buitenlandse Zaken