De politie gaat, samen met opsporingsambtenaren van het ´Landschap Noord-Holland', in de broedperiode van maandag 18 april tot en met vrijdag 13 mei 2005, weer extra toezicht uitoefenen in het duingebied van de Noordkop.De duinen van de Noordkop, die lopen vanaf Callantsoog tot en met de Grafelijkheidsduinen in Den Helder, zijn in de Natuurbeschermingswet aangewezen als natuurmonument en hebben dus een belangrijke betekenis. Het doel van het projectmatige toezicht is de overlast van de mens ten opzichte van de natuur terug te dringen. De politie is samen met het landschapsbeheer al in 1996 begonnen met extra surveillances ten behoeve van het natuurbehoud, met name in de maanden april en mei.

Het publiek kan gewoon in het gebied blijven recreëren maar tegen overtredingen, zoals het niet aanlijnen van honden, het rijden met motorvoertuigen zoals bromfietsen, crossbrommers en quads zal worden opgetreden. De boete voor het niet aanlijnen van een hond bedraagt 30 euro. Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht wanneer iemand zich bevindt achter de afrasteringen. Ook wordt gelet op het dumpen van afval, het parkeren bij de strandopgangen, het plegen van vernielingen, baldadigheid of brandstichting. Vorig jaar nog zijn er door vuur enkele hectaren verwoest. Met het extra toezicht hoopt het Landschapsbeheer en de politie te bereiken dat het publiek nog lang van het prachtige duingebied met haar unieke flora en fauna kan genieten.

bron:politie Noord Holland Noord