De Regeling structuurverbetering glastuinbouw wordt voor het onderdeel afbraak wegens groot succes rond de zomer opnieuw opengesteld. Dit heeft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld tijdens een periodiek overleg met LTO Nederland. Voor de afbraaksubsidie is een totaalbedrag van E 5 miljoen  beschikbaar. De regeling was eerder opengesteld van 22 november 2004 tot en met 15 maart 2005. Op de eerste dag waren er al zoveel aanmeldingen dat de subsidiepot van E 4 miljoen al op was.  

De Regeling structuurverbetering glastuinbouw is gebaseerd op de kaderverordening plattelandsontwikkeling van de Europese Unie en maakt deel uit van het Nederlandse plattelandsontwikkelingsprogramma. De subsidie is bedoeld om afbraak van verouderde kassen te stimuleren. Een van de voorwaarden voor toekenning van de subsidie is dat de aanvrager het uitoefenen van glastuinbouw definitief moet staken. Andere tuinders kunnen de vrijgekomen kavel benutten om bijvoorbeeld een moderne kas te bouwen. 

bron:LNV