Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat samen met de goederensector camerasystemen en voorzichtspiegels stimuleren op vrachtwagens om de dode hoekongevallen te verminderen. Bovendien gaan beide partijen alle weggebruikers voorlichten over de dode hoek problematiek.

Het ministerie heeft een proef gedaan met verschillende veiligheidsbevorderende systemen bij vrachtauto's. Met de proef wilde men een uitspraak kunnen doen over de toegevoegde waarde van deze systemen aan de verkeersveiligheid. Deze proef staat ook bekend als `Dear truck'. In de proef zijn systemen getest bedoeld om dode hoek ongevallen te voorkomen, systemen bedoeld om kop-staart botsingen te voorkomen en één systeem bedoeld om het van de weg afraken te voorkomen. Als positief uit de test kwamen:
o Camerasystemen
o Voorzichtspiegel
o Lisa-2-Alert
Uiteindelijk zijn de eerste twee systemen gekozen omdat de chauffeur daarmee een verbeterd hulpmiddel in handen heeft, waarmee hij een dode hoek ongeval kan voorkomen. Immers, de verantwoordelijkheid om te zien wat er zich rond de vrachtauto afspeelt ligt bij de chauffeur.
Het Lisa-2-Alertsysteem heeft als nadeel dat de fietser zich, wanneer deze rechtdoor gaat, veelal in de voorrangssituatie bevindt, terwijl de vrachtautochauffeur wellicht zou kunnen denken dat hij veilig rechtsaf kan slaan, omdat de fietser immers wordt gewaarschuwd. Dit wordt door het onafhankelijke gezaghebbende instituut op het gebied van verkeersveiligheid bevestigd.
Uit de resultaten bleek tenslotte dat sommige van deze systemen niet alleen slachtoffers kunnen voorkomen, maar ook schade. Dit laatste kan een belangrijke drijfveer zijn voor een bedrijf om dergelijke systemen aan te schaffen. Door het voorkomen van schade kan men immers direct op de kosten besparen.
Ook wordt in samenwerking met de brancheorganisaties, een demonstratieproject opgezet en gewerkt aan de verdere ontwikkeling van mogelijkheden tot stimulering van het gebruik van genoemde systemen. De resultaten van het demonstratieproject worden aan de EU gerapporteerd. Hiermee wil het ministerie een ruimer gebruik van camera's binnen de Europese wetgeving boven de huidige wetgeving bevorderen.
bron:VenW