Voor de veiligheid is het niet nodig om vast te houden aan twee verplichte keuringen vóór nieuwe liften in gebruik worden genomen. Daarom schaft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid één van de twee verplichte keuringen af. Dat scheelt het betrokken bedrijfsleven jaarlijks bijna een miljoen euro aan administratieve lasten en heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit en de veiligheid van liften.

Europese regels verplichten fabrikanten van liften vóór ingebruikneming een eindcontrole uit te voeren. Grote bedrijven zijn vaak gecertificeerd om dit zelf te doen, kleine bedrijven laten het door een keuringsinstelling doen. Uit onderzoek blijkt dat deze keuringen voldoende zijn. Er is daarom volgens staatssecretaris Van Hoof geen reden meer om, uit oogpunt van veiligheid, vast te houden aan de tweede keuring die in ons land ná de verplichte eindcontrole door een onafhankelijke keuringsinstelling moet worden uitgevoerd. Klanten die toch zo’n extra keuring willen, kunnen dat volgens de staatssecretaris zelf regelen. “Wetgeving is daar niet voor nodig.”

Het laten vervallen van de tweede verplichte keuring, is onderdeel van de kabinetsoperatie om overbodige regels te schrappen. Het besluit, dat vandaag in het Staatsblad staat, treedt morgen in werking.
bron:SZW