Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken hebben vanmiddag overleg gevoerd over de eerste ervaringen met de invoering van de elektronische reisdocumenten.

Het overleg verliep in een constructieve sfeer. Er zijn afspraken gemaakt om een aantal knelpunten die zich vooral met de pasfoto's voordoen op korte termijn de wereld uit te helpen.

Allereerst is afgesproken dat de nieuwe foto-eisen niet integraal van toepassing zijn voor foto's van kleine kinderen die in het document van hun ouders worden bijgeschreven. Die foto's worden immers niet opgeslagen in de chip van het document van de ouder. Voor deze foto's blijft wel gelden dat de foto scherp moet zijn, recht van voren gefotografeerd en met voldoende contrast.

Voor kleine kinderen die een eigen paspoort krijgen is afgesproken dat op korte termijn meer duidelijkheid zal worden gegeven over de toepassing van de foto-eisen. Over een aantal punten, zoals het bepalen van de ooraanzet, het dragen van een bril op de pasfoto, etc. zal de komende weken intensieve voorlichting aan de gemeenten en lokale fotografen worden gegeven met daarin verduidelijking (door middel van voorbeelden). Zo zullen de gemeenten op korte termijn worden voorzien van voorbeeldmateriaal dat door gemeenten kan worden gebruikt voor huis-aan-huisbladen om zo de burgers én de fotografen aanvullend voor te lichten. Daarnaast zal het ministerie van BZK opnieuw overleg voeren met vertegenwoordigers van de fotobranche.

bron:BZK