De afgelopen dagen werden gekenmerkt door hoge temperaturen, met duidelijke gevolgen voor het watergebruik. Zo werd er naar schatting in Nederland in à©à©n week tijd (van 20 tot en met 26 juni) ruim 8 miljard liter water meer verbruikt dan normaal (29 miljard liter versus 21 miljard liter als weekgemiddelde over het gehele jaar).

Op de warmste dag, maandag 20 juni, was het gebruik per klant tussen de 30 en 50% meer dan gemiddeld. Vrijdag 24 juni deed hiervoor nauwelijks onder. Op een normale dag gebruikt de gemiddelde Nederlander ongeveer 125 liter water per dag. Op warme dagen gaan mensen vaker onder de douche, drinken ze meer water, sproeien ze de tuin en worden vele kinderbadjes gevuld. Normaliter is er s ochtends een piek in het watergebruik, voordat iedereen naar het werk gaat, en s avonds rond acht uur. Tijdens de hittegolf duurden deze pieken langer dan normaal.

Het watergebruik van afgelopen week was in bepaalde delen van Nederland zelfs al hoger dan in de hete zomer van 2003. Bij aanhoudend mooi weer en droogte is een piekverbruik dat groter is dan in 2003 over heel Nederland niet uitgesloten. De aankomende vakantie kan plaatselijk en regionaal verschillende effecten geven. In sommige delen van Nederland is het effect van het toerisme bijzonder hoog. Het aantal verbruikers neemt dan tot een veelvoud toe.

De Nederlandse waterbedrijven zorgen dagelijks voor 3 miljard liter zuiver en betrouwbaar drinkwater. In tegenstelling tot vele andere landen hebben we hier in Nederland geen problemen om te voldoen aan de vraag naar voldoende vers stromend water. De installaties en leidingen in Nederland zijn ontworpen om een piekdag op te vangen en dus berekend op het hoge waterverbruik. Met name in de nachtelijke uren worden alle voorraadbassins weer bijgevuld. Slechts in periodes met zeer langdurig hoge temperaturen, al dan niet in combinatie met buitenproportionele verstoringen, zijn drukverlagingen aan de uiteinden van het leidingnet mogelijk. In tegenstelling tot Nederland halen veel zuideuropese landen hun water uit stuwmeren. Weinig regen resulteert daar in een lage waterstand, oftewel een tekort. Waterbedrijven in Nederland investeren veelvuldig in het onderhouden van het leidingnet. Hierdoor is het lekverlies beduidend geringer in vergelijking met veel andere landen.

bron:Vewin