Almelo 04-04-2005 - De politie Twente heeft in de nacht van zaterdag op
zondag 3 april snelheidscontroles gehouden op de A35 in Almelo. De
controle vond plaats tussen 04.30 uur en 09.30 uur en was met name
gericht op bestuurders die van horecagelegenheden huiswaarts keerden of
nog even een andere lokaliteit wilden bezoeken. De controle werd
uitgevoerd met radarapparatuur en de videoauto.

Bij de controle met de videoauto werden op de A35 twee bestuurders
bekeurd voor het overschrijden van de maximum snelheid. Zij werden door
de videoauto gevolgd en reden met een gemiddelde snelheid van resp. 201
en 180 km/h waar 120 km/h is toegestaan. De rijbewijzen van de
bestuurders werden ingevorderd. Ook werden van vier bestuurders de
radardetectoren in beslaggenomen. Met de radarapparatuur werden ca 1200
bestuurders gecontroleerd. Hiervan reden er 127 te hard. De hoogst
gemeten snelheid bedroeg 147 km/h waar 70 is toegestaan.

Ernstige aanrijdingen
In 2004 en 2005 hebben zich een aantal ernstige aanrijdingen voorgedaan
op de A35 ter hoogte van de haakse bocht richting Almelo, waarbij
meerdere slachtoffers te betreuren vielen. In november 2004 is er extra
aandacht besteed aan de snelheidsbeperking die ter plaatse geld. De
snelheid gaat trapsgewijs terug van 120 naar resp. 70 en 50 km/h. In
december 2004 is de politie Twente gestart met de snelheidscontroles en
hierbij werden regelmatig overschrijdingen geconstateerd van meer dan
50 km/h. Er werden bij 30 controles ruim 60.000 bestuurders
gecontroleerd en ruim 2000 bestuurders reden harder dan de toegestane
70 km/h. De hoogst gemeten snelheid bij de controles bedroeg 154 km/h.
De controles hebben veel aandacht gehad in de media. Op 6 maart 2005
vond er weer een ernstige aanrijding plaats. Door het rijden met te
hoge snelheid gleed een bestuurder uit Zwolle met zijn auto van de weg
en het talud af. Hij schampte hierbij een aantal bomen die rechts van
de weg staan. De bestuurder raakte licht gewond en een passagier
ernstig gewond. De aanrijding vond vroeg in de ochtend plaats en de
inzittenden kwamen terug van een horecagelegenheid in Duitsland.

Berekende bestuurder
Bij de controles van zaterdag op zondag is gebruik gemaakt van een
onopvallende auto uitgerust met radarapparatuur en een zogenaamd radar
op statief. Op de A35 is de controleauto duidelijk te zien en kennelijk
voor veel bestuurders een reden om zijn snelheid aan te passen. Het
overtredingpercentage bij de radarwagen bedroeg ca 5% terwijl ruim 20%
te hard reed bij de controle met het statief. Veel van de bestuurders
die te hard hebben gereden zullen binnenkort wakker worden geschud door
de acceptgiro die bij hun in de brievenbus valt.

Bron: Politie Twente