(Persbericht) Het gebruik van smartphones en tablets zoals de iPad voor het bezoeken van websites stijgt bijzonder snel. De gebruiksvriendelijkheid van websites en apps voor deze mobiele devices laat echter vaak nog te wensen over. Om deze gebruiksvriendelijkheid goed te kunnen onderzoeken biedt Netprofiler, als eerste partij in Nederland, de mogelijkheid om ook mobiele websites en apps te onderzoeken door middel van eyetracking onderzoek.

Voor de mobiele devices is gewone eyetracking apparatuur niet geschikt omdat deze een vaste opstelling van het scherm vereisen. Met de nieuwe Tobii Mobile Device Stand die Netprofiler gebruikt, kunnen respondenten tijdens het onderzoek de smartphone of tablet gewoon vasthouden en wordt zo een thuis of onderweg situatie zo goed mogelijk nagebootst.

Frans Appels, directeur van online marketing bureau Netprofiler (www.netprofiler.nl): à¢â‚¬Å“Voor het onderzoeken van de gebruiksvriendelijkheid van mobiele sites en apps maakten wij en andere onderzoeksbureau vaak gebruik van opstellingen waarbij het mobile device geprojecteerd wordt op een computer scherm en vervolgens met een muis op verschillende objecten geklikt kan worden. Of een opstelling waarbij de respondent het apparaat onder de tafel houdt en het scherm vervolgens op een monitor wordt geprojecteerd. Eerder dit jaar voerden we zelf usability onderzoek uit zonder eyetracking voor de nieuwe iPad TV gids app van Ziggo en de mobiele website van een supermarktketen. Daar zagen we de beperkingen. De test opstellingen weken af van de natuurlijke situatie van mobiel internet gebruik waarbij gebruikers bijvoorbeeld op de bank zitten en met de vingers klikken op het mobiele device zelf. Met eyetracking zijn we nu beter in staat om de respondenten en hun oogbewegingen goed te volgen en ontdekken we meer knelpunten.à¢â‚¬

Vandaar dat Netprofiler op zoek gegaan is naar een oplossing die dichter ligt in de buurt van een natuurlijke situatie voor de gebruiker. Deze is gevonden in de Tobii Mobile Device Stand, een recent gelanceerde eyetracking opstelling specifiek gericht op mobile devices. Met deze nieuwe standaard hebben respondenten hun mobile device echt in hun handen en zijn ze vrij om het apparaat te draaien. Rob Smit, International Account Manager bij het Zweedse Tobii: à¢â‚¬Å“Met de aanschaf van de nieuwe Tobii Mobile Device Stand loopt Netprofiler voorop. Alleen met deze Mobile Device Stand is het mogelijk om eyetracking onderzoek goed uit te voeren op applicaties op smartphones en tablets. Netprofiler is de eerste partij in Nederland die deze unieke testopstelling kan aanbiedenà¢â‚¬.

Netprofiler gebruikt eyetracking vooral binnen usability onderzoeken. In een usability onderzoek wordt samen met een (potentiële) gebruiker de gebruiksvriendelijkheid van een website of app onderzocht. Het toepassen van eyetracking is een verrijking van het gewone usability onderzoek. De eyetracking data geeft naast de inzichten van normaal usability onderzoek ook inzicht in de kijkvolgorde, focus en de (niet) waargenomen pagina onderdelen. Juist omdat getest wordt met (potentiële) gebruikers is het belangrijk dat ze hun apparatuur op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen gebruiken. Op die manier krijgt je als onderzoeker voldoende en relevante input om tot verbeterpunten te komen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het aantal tap fouten op smartphones en tablets vele malen hoger ligt dan op gewone websites die met een computer worden bekeken.