Minister Brinkhorst en zijn Belgische collega Minister Verwilghen
hebben afgesproken dat ze zich zullen inspannen voor een Europese
energiemarkt. Op maandag 7 maart 2005 hebben beide ministers daartoe
een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen het
Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de Belgische Federale
Overheidsdienst Economie, Energie, Buitenlandse Handel en
Wetenschapsbeleid.  

 
Het MOU heeft als doel om de onderlinge samenwerking en interconnectie
op elektriciteitsgebied tussen beide landen te verbeteren. Tegelijk
wordt een overeenkomst tussen België en Frankrijk gesloten. Deze
overeenkomsten bieden een goede basis om de obstakels voor een
regionale Europese elektriciteitsmarkt aan te pakken. Door middel van
het MOU wordt een forum opgericht, waarin de netbeheerders, overheden
en toezichthouders vertegenwoordigd zijn. Tijdens een eerste
bijeenkomst (in het voorjaar van 2005) met Nederland, België, Frankrijk
en Luxemburg worden per obstakel werkgroepen ingesteld.   
 
De MOU loopt vooruit op de komende Europese richtlijn voor de
Voorzieningszekerheid van elektriciteit. Het sluit ook direct aan bij
het initiatief van de Europese Commissie om regionale markten te
structureren en obstakels voor marktwerking weg te nemen. De Europese
strategie is het creëren van een interne markt voor energie via
liberalisering van de markt, met als doel te zorgen voor een
efficiënte, betrouwbare en veilige energievoorziening. Om dit te
bereiken is een goede samenwerking nodig tussen overheden,
netbeheerders en toezichthouders van de lidstaten, concurrentie tussen
aanbieders en voldoende ruimte voor internationale handel in stroom.
 
Minister Brinkhorst is een groot voorstander om deze ambitie op
regionaal niveau in Noord-West-Europa in te vullen. Nederland heeft
enkele jaren geleden al met Noorwegen een MOU gesloten. Ook met
Duitsland wordt momenteel intensief gesproken wordt over betere
samenwerking ter optimale benutting van de interconnectoren. Het MOU
met België treedt per direct in werking.   

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular