Een F-16 detachement, afkomstig van de vliegbasis Leeuwarden, vertrekt
dinsdag 29 maart naar Litouwen. Vier F-16's van de Koninklijke
Luchtmacht gaan op verzoek van de NAVO van 1 april tot en met 30 juni
2005 het luchtruim van de drie Baltische staten Estland, Letland en
Litouwen controleren. De drie lidstaten zijn sinds maart 2004 lid van
de NAVO en maken tijdelijk gebruik van capaciteiten van de nieuwe
bondgenoten om het luchtruim te beveiligen. Het Nederlandse detachement
dat bestaat uit 80 militairen, wordt gestationeerd op het vliegveld
Siauliai in Litouwen.

Litouwen, Letland en Estland behoren tot de groep nieuwe toetreders van
de NAVO. In vredestijd bewaken de lidstaten gezamenlijk de integriteit
van het luchtruim. Omdat de Baltische staten niet over een eigen
luchtmacht met jachtvliegtuigen beschikken en het collectieve
verdedigingsbeginsel (ar t.5moetwordengehandhaafd,nemen NAVO-landen
deze Air-Policing taak op zich. Nederland neemt de taak van Noorwegen
over. Vanaf 1 juli 2005 zal Duitsland de taak van Nederland overnemen.

Bron: Ministerie van Defensie