(Persbericht) Professionals kunnen elke laatste vrijdag van de maand elkaar vanaf 15:30 uur ontmoeten en gezellig bijpraten over hun vakgebied en de laatste ontwikkelingen.

Vanaf 25 februari 2011 start het FAB Cafà©. Het FAB Cafà© is een laagdrempelige open netwerkborrel voor professionals op het gebied van Factureren, Archiveren/Authenticeren en Betalen (FAB). FAB staat daarnaast natuurlijk ook voor à¢â‚¬Å“fabulousà¢â‚¬ (heel hip). Elke laatste vrijdag van de maand kunnen professionals elkaar ontmoeten en informeel bijpraten over hun vakgebied en de laatste ontwikkelingen.

Het FAB Cafà© is ontstaan vanwege geluiden in de markt waarin werd gevraagd naar kleinschalige (netwerk)bijeenkomsten voor professionals rond e-factureren, archiveren, authenticeren, betalen en aanverwante onderwerpen.

Het FAB Cafà© wordt in eerste instantie gelanceerd vanuit Factuurwijzer, Platform ELFA en Stichting Waarborg E-factureren. Zij hopen dat ook andere organisaties dit initiatief gaan ondersteunen en aanhaken, zodat het FAB Cafà© breed wordt gedragen en het dit jaar op afwisselende locaties in het land kan worden gehouden.

Kenmerken
Het FAB Cafà© heeft de volgende kenmerken:
* gratis toegang
* laagdrempelig
* informeel
* elke laatste vrijdagmiddag van de maand
* open netwerkborrel
* afwisselende locaties
* juni 2011: FAB BBQ
* december 2011: Christmas FAB (met oliebollen en hulstblaadjes)

Doelgroep
Het FAB Cafà© richt zich primair op professionals: organisaties die producten, diensten of advies aanbieden op het gebied van factureren, archiveren/authenticeren en betalen. Denk daarbij aan de deelnemers van Platform ELFA, bezitters van het Keurmerk E-factureren, overige BSP‘˜s, CSP‘˜s, aanbieders van softwarepakketten, financiële dienstverleners, bankiers, consultants en andere professionals.

Frequentie
Het is de bedoeling dat het FAB Cafà© vanaf februari 2011 op elke laatste vrijdag van de maand plaatsvindt. De agenda wordt vooraf vermeld op de websites en nieuwsbrieven van Platform ELFA en natuurlijk op de website van het FAB Cafà©.

Datum en locatie
De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 25 februari 2011 vanaf 15:30 uur in de Brasserie van het Van der Valk Hotel Breukelen.

Adresgegevens:
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen
0346 265888
TIP: Het treinstation Breukelen is 300 meter verderop

Klederdracht
Casual Friday (wat je wil)

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor FAB Cafà© kan via de website: www.fabcafe.nl . Je herkent het FAB Cafà© aan de hand van de banner met QR Codes.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Factuurwijzer.nl
Westervoortsedijk 50
6827 AT ARNHEM
T 026-3214607
www.factuurwijzer.nl
[email protected]