Arnhem, 1 november 2009 De Factuurmonitor, het onderzoek dat jaarlijks wordt gehouden om de ontwikkeling rondom het onderwerp elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking weer te geven, is van start gegaan met de website www.factuurmonitor.nl. Deelname aan de enquàªte levert toegang voor het Factuurcongres 2010 op en een exemplaar van de Factuurmonitor.

De Factuurmonitor, een initiatief van Factuurwijzer, heeft als kerndoel het informeren over de stand van zaken rondom en de houding ten opzichte van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland. Door middel van grafieken die zijn voorzien van korte toelichtingen en steekhoudende kernpunten wordt de huidige praktische status aangetoond. De gegevens worden verzameld via anonieme enquàªtes op de website www.factuurmonitor.nl.

De eerste editie uit 2008 richtte zich op de houding van gebruikers ten opzichte van de sterk groeiende onderwerpen e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. De focus van de Factuurmonitor 2009 lag op de aanbieders van oplossingen en producten de betreffende onderwerpen. De Factuurmonitor 2010 richt zich wederom op de gebruikers van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de Factuurmonitor 2008.

Bezoekers van de site kunnen hun eigen bijdrage aan de Factuurmonitor 2010 leveren door een enquàªte in te vullen. Het invullen van de vragenlijst levert voor de doelgroep bovendien kosteloos toegang tot het Factuurcongres 2010 op. Professionals kunnen rekenen op een flinke korting. De bezoekers van het Factuurcongres 2010 ontvangen bovendien kosteloos de resultaten van alle ingevulde enquàªtes in de vorm van de Factuurmonitor 2010 ter waarde van vijfhonderd euro.

Over de Factuurmonitor
E-factureren is de logische schakel tussen elektronisch bestellen en betalen. De laatste jaren neemt de aandacht voor e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking sterk toe. De mogelijkheden en voordelen zijn voor gebruikers en verzenders groot in aantal, omvang en effect, zowel in als buiten Nederland. Hoewel veel organisaties inmiddels overtuigd zijn van nut, noodzaak, mogelijkheden en voordelen, bestaat er nog relatief veel onduidelijkheid en koudwatervrees. De Factuurmonitor en het Factuurkompas bieden geïnteresseerden veel feitelijke informatie en houvast om de overstap naar elektronisch factureren te maken. Zowel de Factuurmonitor 2008 en 2009, als het Factuurkompas, zijn gratis te downloaden van www.factuurmonitor.nl.

Over Factuurwijzer
De Factuurmonitor en het Factuurkompas zijn ontwikkeld door Factuurwijzer. De organisatie is onafhankelijk en legt zich toe op alle aspecten rondom elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Met haar kennis en expertise realiseert de organisatie maximaal voordeel voor haar klanten, zowel voor zakelijke- als voor non-profitorganisaties. Factuurwijzer zet dan ook graag haar kennis en ervaring in om klanten de mogelijkheden en voordelen van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking maximaal te laten benutten.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kwant, Factuurwijzer.
U kunt bellen naar 026-3214607 of mailen naar [email protected]

Website: http://www.factuurmonitor.nl