Gebruik e-factureren afgelopen twee jaar flink toegenomen

ARNHEM, 8 juli 2010 - E-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking staan al een aantal jaar stevig in de belangstelling. De nieuwe Factuurmonitor geeft voor de derde maal weer hoe het momenteel staat met het gebruik en de adoptie van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland en Europa.

De Factuurmonitor is het enige echt onafhankelijke overzicht van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland en biedt daarnaast meerjarige statistieken. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat de adoptie van e-factureren sinds 2008 flink is toegenomen in Nederland. De sterkste groei in het aantal bedrijven vindt plaats bij de ZZP-ers, de zeer kleine en zeer jonge MKB bedrijven. De grootste groei in aantallen facturen vindt plaats bij de grote bedrijven. Tegelijkertijd neemt het importeren van elektronische inkoopfacturen en het geautomatiseerd verwerken van inkoopfacturen een grote vlucht.

Voordelen
De Factuurmonitor stond in 2008 in het teken van de eindgebruiker. In 2009 kwamen de leveranciers van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking aan bod en dit jaar is het woord weer aan de eindgebruiker. De verschillen ten opzichte van 2008 bieden aanknopingspunten voor aanbevelingen om het gebruik en de adoptie van de e-factuur te verbeteren. De meerderheid van de organisaties heeft namelijk geen idee van wat de kosten zijn voor het verzenden en verwerken van een factuur.

De voordelen om over te stappen op e-factureren zijn onder meer kostenbesparing voor de verzender, facturen eerder betaald krijgen en de klant helpen te besparen. In tegenstelling tot het algemene beeld ligt het succes van e-factureren nadrukkelijker bij de ontvangstzijde dan bij de verzendzijde.

Europa
De Factuurmonitor is helder, diepgaand en toch compact door een logische rangschikking van de essentie van de belangrijkste facetten die in Nederland en Europa een rol spelen. Europees gezien heeft Nederland haar achterstand in e-factureren weten om te buigen naar een voorsprong ten opzichte van veel andere landen. Internationale aspecten spelen geen rol bij ongeveer 90% van de facturen die door Nederlandse organisaties worden verzonden. Het betreft dan vooral ZZP-ers, het kleinere MKB, publieke organisaties en organisaties met voornamelijk consumenten als klant.

Downloaden
De Factuurmonitor 2010 is kosteloos te downloaden op de website van Factuurmonitor. Een uitgebreide versie van de Factuurmonitor 2010 met meer onderwerpen en diepere analyses verschijnt in de tweede helft van 2010.

Einde persbericht

Informatie: Factuurwijzer.nl Tel. 026-3214 607
[email protected] | www.factuurwijzer.nl | www.factuurmonitor.nl