Pilotperiode opmaat voor invoering keurmerk op 11 mei

Het Keurmerk E-factureren is een initiatief om het vertrouwen in producten en diensten rondom e-factureren en factuurautomatisering verder te vergroten. De nadruk ligt hierbij op transparantie, gelijkheid, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, continuïteit en geschillenbeslechting. Factuurwijzer vraagt het publiek om haar mening en input over het keurmerk aan de hand van de Beginselen van het Keurmerk E-factureren.

Bezoek de website van Factuurwijzer voor meer informatie en het invullen van de vragenlijst: http://factuurwijzer.nl/opiniepeiling-uw-mening-over-het-keurmerk-e-factureren/

Beginselen
Het Keurmerk E-factureren bevat algemene beginselen die betrekking hebben op het toepassen van e-factureren. Ze gelden voor alle organisaties die hebben aangegeven het Keurmerk E-factureren te willen voeren. Deze beginselen vormen een ondergrens waarvoor een organisatie zich inspant bij het leveren van producten en diensten inzake e-factureren en factuurautomatisering.

Pilot
Voor een zo groot mogelijk draagvlak en een zo goed mogelijk begin wordt binnenkort met 25 organisaties gestart met een testperiode (pilot) om het initiatief en de beginselen te toetsen en op diverse vlakken te toetsen en te optimaliseren. Initiator Factuurwijzer vraagt echter ook de mening van het publiek. Hiervoor zijn een tweetal documenten te bekijken: de Beginselen van het Keurmerk E-factureren en de Meestgestelde Vragen.

Checklist en Certificaat
Naast het Keurmerk wordt aan organisaties ook een kosteloze vrijblijvende checklist beschikbaar gesteld met criteria waar idealiter aan zou moeten worden voldaan bij de toepassing van de diverse processen inzake e-factureren. Bovendien wordt er een Certificaat E-factureren ingesteld waarmee organisaties ook productinhoudelijk hun kwaliteit en betrouwbaarheid kunnen bewijzen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie neemt u contact op met Factuurwijzer
026-321 4607
[email protected]
www.factuurwijzer.nl