De faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen gaat haar kennis inzetten om bedrijven in Noord-Nederland te ondersteunen bij verbeteringen in de productie. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) draagt in het kader van Kompas voor het Noorden 179.258 euro bij aan het project.

 

Onderzoekers van de faculteit willen laten zien dat met goede productiegegevens en eenvoudige planningshulpmiddelen grote verbeteringen zijn te realiseren in productiviteit, levertijd en leverbetrouwbaarheid. De faculteit zal tien bedrijven selecteren die het gaat ondersteunen met de opzet van de productieregistratie. Aan het management, verkoop, werkvoorbereiders en productieplanners wordt gedurende een half jaar intensieve begeleiding geboden bij het omgaan met productiegegevens, de inzet van een passende productieplanningsmethode en verbeteringen in de productie.

Het project wordt vanuit de Rijksuniversiteit begeleid door dr. Martin Land en prof.dr.ir. Gerard Gaalman. Via het project dragen zij hun ervaring en kennis over aan bedrijven en willen zij de wetenschappelijke kennis over toepassing van productiebesturing in het MKB verder vergroten. De faculteit zal een nieuwe onderzoeker aanstellen die op het project gaat promoveren.

bron:RUG