Het faillissement van Hagemans Vastgoed Service en van de holding Hagemans Verenigde Bedrijven BV betekent dat zo'n 70 mensen op straat staan. FNV Bouw is hierover geschokt. Uiteraard behartigt de bond de belangen van de werknemers die nu slachtoffer zijn van het faillissement. Bijzonder schrijnend vindt FNV Bouw de positie van enkele oud-werknemers. Zij kregen hun geringe vroegpensioen maandelijks aangevuld; nu dreigen zij in de bijstand te belanden.

Hagemans is gevestigd in het Gelderse Bemmel, met hoofdvestiging in Wychen. Verder is er een vestiging in Amersfoort. De overgrote meerderheid van de werknemers valt onder de regelingen voor schilders; enkelen werken onder de CAO voor de bouw. Hagemans voert integraal onderhoud uit voor eigenaren van gebouwen en woningen. Ook voor corporaties. Zo'n vier jaar geleden is de onderhoudsdienst van woningstichting Portaal met ongeveer 35 mensen bij Hagemans ondergebracht. FNV Bouw vindt dat de corporatie een zware verplichting heeft tegenover deze mensen. Nog even afgezien van het feit dat de woningcorporatie voor haar huurders continuïteit in het onderhoud moet bieden. 'Het meest schrijnend is de positie van de werknemers die al met vroegpensioen zijn gegaan', aldus regiobestuurder Bernard van Iren van FNV Bouw in Deventer. 'Zij krijgen een kleine pensioenuitkering via het Bedrijfspensioenfonds Bouw, terwijl Hagemans elke maand een aanvulling betaalde. Doordat het laatste bedrag wegvalt, komen de mensen nu acuut onder de bijstandsgrens.' Maandagmorgen overlegt Van Iren met de ondernemingsraad van Hagemans hoe bond en or gezamenlijk kunnen optrekken. FNV Bouw zoekt uit met welke voorwaarden de 'uitbesteding' van de onderhoudsdienst door Portaal destijds tot stand is gekomen.

bron:FNV Bouw

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular