De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft kennisgenomen van de faillissementsuitspraak door rechtbank van Amsterdam inzake Van der Hoop bankiers N.V. Het is thans aan de curatoren om in de huidige situatie tot een afwikkeling te komen.

DNB heeft op dinsdag 13 december jl. in een persbericht bekendgemaakt dat voor Van der Hoop bankiers N.V. de Collectieve Garantieregeling ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992 in werking is getreden. DNB verwacht als uitvoerder van deze Garantieregeling op korte termijn met nadere mededelingen te komen.
 
bron:DNB