Gezeten in een soort tractorband en onder gejuich van het talrijke publiek peddelen twee volwassen kerels om het hardst naar een ver uit de oever geplaatste boei. Even verder op die oever proberen een vader en z’n zoon om de beurt met behulp van een werphengel een namaakvis door een hoepel te werpen. Op het water drijft een vloot aan sportvisboten. In de één proberen een jongen en zijn zus (want dié zijn vanzelfsprekend ook welkom!) een snoekbaars te verleiden om in het kunstaas te bijten. En in een andere boot krijgen sportvissers uitleg over de werking van een elektronische visvinder, waarmee het onderwatertalud én de vissen zichtbaar worden gemaakt… Zie daar het decor van de ‘Fair for Lure & Fly’, die op 8 en 9 september a.s. voor de derde keer wordt georganiseerd op het fraai landelijk gelegen ‘Eiland van Maurik’. 

Op een indoor-beurs van ruim 4.000 m² en een activiteitenterrein van ruim 15.000 m² direct aan de waterkant zullen de bezoekers kennis kunnen maken met de nieuwste specialistische producten voor de kunstaas- en vliegvisserij.

Moderne sportvissers proberen met kunstige nabootsingen van prooivissen en insecten  roofvissen als snoek, snoekbaars en forel te vangen. Grote, tot de verbeelding sprekende vissen, die in de regel na het maken van een foto direct weer worden teruggezet. Want het gaat om de spanning en de kick van het vangen en nauwelijks om de consumptie van de gevangen vis.

 

Met name deze visserij met kunstaas kent aspecten die menige niet-hengelaar versteld doen staan. Het gebruik van moderne elektronica, volledig uitgeruste,  snelle boten en uit de ruimtevaartindustrie afkomstige materialen maken de sportvisserij voor velen tot een ware ‘way of life’. Een ‘way of life’ die in al zijn facetten op de ‘Fair for Lure & Fly 2007’ aan bod komt. Zo wordt onder andere de gelegenheid geboden om met ruim 60 boten de praktijk aan den lijve te ondervinden. Daarnaast vinden er op en aan het water ook voortdurend andere activiteiten plaats. Te denken valt dan aan werpdemonstraties, kunstaasdemonstraties, werken met dieptemeters en GPS, vissen vanuit de meest uiteenlopende types visboten en belly boats, bootdemonstraties etc.

Vrijwel alle auteurs van het specialistische hengelsporttijdschrift Dé Roofvis zullen met hun eigen boot aanwezig zijn, terwijl ook de medewerkers van de SNB (Snoekstudiegroep Nederland België) en de VNV (Vereniging Nederlandse Vliegvissers) hun kunde tentoon zullen spreiden aan de waterkant.Daarnaast kunnen de bezoekers de gehele dag deelnemen aan verschillende workshops die worden gegeven door prominente hengelsportauteurs.

 

De officiële belangenorganisatie ‘Sportvisserij Nederland’ zal in haar paviljoen voorlichting geven over alle facetten van de hengelsport en over visstandbeheer. In de praktijk zal ‘Sportvisserij Nederland’ laten zien hoe door het afvissen met een zogenaamde zegen de visstand van een water wordt geïnventariseerd. Op een activiteitenplein voor de jeugd leren ervaren jeugdbegeleiders jongeren de kneepjes van het vak, waarbij het overbrengen van kennis over de zoetwaterflora en fauna een belangrijke rol speelt .

 

Door de strijd aan te gaan met een fictieve haai of marlijn kan op een drilsimulator het adrenalinegehalte stevig worden opgevoerd.

Grote aantrekkingskracht op de kinderen hebben ook de presentatoren Ed & Marco van het populare TV-programma Vis-TV, die beiden in het paviljoen van ‘Sportvisserij Nederland’ aanwezig zullen zijn. 

 

Het Eiland van Maurik bleek de voorgaande edities in een aantal opzichten de ideale locatie te zijn voor het organiseren van dit evenement. Niet alleen is deze centraal in het land gelegen locatie omgeven door water, maar op het eiland zelf is ruim 4.000 m² expositieruimte gecreëerd voor het houden van lezingen en presentaties en het tonen en verkopen van producten. En daarnaast zijn er de pleinen en grasvelden voor ‘droge’ demonstraties en botenshows. Een betere infrastructuur voor het welslagen van de ‘Fair for Lure & Fly’ heeft de organisatie niet kunnen vinden.

 

Een bezoek aan de ‘Fair for Lure & Fly 2007’ staat op zaterdag 8 en zondag 9 september a.s. garant voor avontuur voor jong en oud.Het Eiland van Maurik is op beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur GRATIS toegankelijk en er is ruime gelegenheid voor (betaald) parkeren.Verdere informatie, inclusief een fotoimpressie van de 'Fair for Lure & Fly 2006' vindt u op www.fairforlureenfly.nl

 

  

Eiland van Maurik – Rijnbandijk 20 – 4021 GH Maurik.

Routebeschrijving: Vanaf de A2 (Utrecht-’s-Hertogenbosch) afslag Culemborg en dan richting Kesteren aanhouden.

Vanaf de A15 (Rotterdam – Nijmegen) afslag 33 Tiel, richting Maurik. Volg verder de ANWB-borden: ‘Eiland van Maurik’

 

bron: Publishing House & Facilities B.V