Ook Nederland kent slachtoffers in s'werelds wreedste vervolging.  

 

Als Falun Gong beoefenaars, hebben wij op 1 december 2004 een aanklacht
ingediend tegen Jiang Zemin thans voorzitter van het Militair Comità©
van de Chinese Communistische Partij en voormalig president van China;
Li Lanqing, hoofd van het beruchte 610 Bureau; en Bo Xilai, voormalig
gouverneur van Liaoning Provincie en Chinees Minister van Handel. De
aanklacht luidt marteling en genocide.
 
Al meer dan vijf jaar woedt er een beleid van systematische terreur
tegen Falun Gong beoefenaars. Geld noch middelen zijn gespaard om dit
beleid ten uitvoer te brengen en Jiang's doel, de volledige
vernietiging van Falun Gong, te bereiken. Jiang Zemin is de initiator
en brein achter de vervolging. Hij paste de wet aan om zijn acties te
legaliseren, maar schond daarmee de Chinese grondwet en de universele
rechten van de mens. Hij richtte het 610 Bureau op, een Gestapo-achtig
orgaan, geïmplementeerd op alle niveaus van de overheid, met de
enkelvoudige taak om Falun Gong te vernietigen; fysiek, mentaal,
financieel, sociaal en in naam. Marteling en brainwashing wordt, nu
nog, op grote schaal toegepast. Voorbeelden zijn dwangvoeding,
elektroshockeren, stokslagen, langdurige opsluiting in te kleine
ruimten, verkrachting, injectie met zenuwbeschadigende drugs. Al deze
mensonterende activiteiten hebben tot doel het geloof van Falun Gong
beoefenaars te breken, en vormen daarmee een directe aanval op
Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid de leidinggevende
principes waar Falun Gong voor staat. Om het beleid nog meer kracht bij
te zetten is getracht, middels communistische tactieken, om het hele
volk op te zetten tegen Falun Gong. Het staatsgecontroleerde media
apparaat wordt voortdurend ingezet om het volk te brainwashen en te
doen geloven dat Falun Gong slecht is. Door beloningen, straffen en
boetes worden politiemensen en burgers gemotiveerd Falun Gong
beoefenaars te bekeren. Deze gehele systematische en doordachte aanpak
om een beweging uit te roeien, heet in juridische termen genocide.
 
Aan het begin van de vervolging hebben wij als Falun Gong beoefenaars,
volgens Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid verzocht om een
dialoog om de kwestie vreedzaam op te lossen. Daar werd geen gehoor aan
gegeven. Vervolgens hebben wij  mensenrechtenorganisaties en
overheden wereldwijd geïnformeerd over de ongerechtvaardigde vervolging
van Falun Gong. Maar ook onafhankelijke onderzoeken werden keer op keer
geweigerd en ook onder de steeds toenemende druk van de internationale
gemeenschap bleef de vervolging zich onder leiding van Jiang Zemin
intensiveren, met als hoogtepunt het in kaart gezette
zelfverbrandingsincident in Peking in januari 2001. Niet-Chinese
beoefenaars zijn zelfs in persoon naar het Plein van de Hemelse Vrede
gereisd om daar een vreedzaam protest te maken. Nu ook Nederland
slachtoffers kent in deze gruwelijke vervolging, die zich ook steeds
sterker buiten China manifesteert, nemen wij juridische stappen om de
terreur een halt toe te roepen.  
Met deze nieuwste rechtszaak, in een serie van reeds 44 zaken
wereldwijd, hopen alle Falun Gong beoefenaars dat de verantwoordelijken
voor de verschrikkingen die nu nog voortduren binnen China tot
gerechtigheid gebracht worden, dat de gruwelijke vervolging van Falun
Gong gestopt wordt en dat Falun Gong wereldwijd in vrijheid beoefend
kan worden.

Bron: Falun Gong Stichting Nederland