(Persbericht) Female Personal Leadership Event behoedt zakenvrouw voor glazen klif
Over hoe vrouwen krachtig aan het roer staan van hun carrià¨re

Speciaal voor talentvolle vrouwen organiseert Performance Solutions op 12 oktober het Female Personal Leadership Event. Door middel van diverse seminars, workshops en keynotes krijgen vrouwen die dag precies de handvatten aangereikt om stabiel in het zadel te blijven zitten. Het doorbreken van het glazen plafond gaat de carrià¨regerichte Nederlandse vrouw steeds beter af, maar om te voorkomen dat zakenvrouwen de rationele leidersstijl van hun mannelijke collega‘˜s overnemen, moeten zij stevig in hun pumps staan en hun eigen stijl behouden.

Herhaaldelijk blijkt uit onderzoeken dat besturen waarin zowel mannen als vrouwen vertegenwoordigd zijn beter en evenwichtiger functioneren, en daarnaast ook meer winst genereren. à¢â‚¬Å“Daarom moeten vrouwen oppassen dat zij geen mannelijke eigenschappen overnemen als zij terechtkomen in een overwegend uit mannen bestaand bestuur. Het vrouwelijke aandeel in besturen is juist cruciaalà¢â‚¬ aldus Barbara van Beek, General Manager van het concern Performance Solutions. à¢â‚¬Å“Juist ten tijde van economische crisis is het vrouwelijke talent voor sociale intelligentie en communicatieve vaardigheden erg hard nodig.à¢â‚¬

Glazen klif
Het glazen plafond lijkt steeds meer te vervagen, maar het volgende gevaar ligt al op de loer. In tijden van crisis bereiken vrouwen relatief vaker de top, waar ze op lastige functies terechtkomen. De kans op mislukken is hier groter en als ze niet slagen, blijft dit hen voor altijd achtervolgen. Deze situatie wordt omschreven als de glazen klif.

Nieuwe inzichten
Tijdens het Female Personal Leadership Event biedt Performance Solutions nieuwe inzichten, prettige ontspanning en concrete aanknopingspunten om de vrouw krachtig aan het roer van haar carrià¨re te laten staan. Het evenement biedt de mogelijkheid om onder andere te ontdekken:
- hoe vrouwen de factor ´emotie‘˜ kunnen gebruiken in hun persoonlijke wijze van functioneren
- hoe de balans tussen carrià¨re en privà©leven gevonden en behouden kan worden
- hoe de vrouw zich optimaal positioneert
- hoe de vrouw haar intuïtie en persoonlijke talenten optimaal benut
- hoe andere talentvolle vrouwen keuzes maken en van hun passie hun werk maken

Er zijn inspirerende professionals aanwezig waaronder:
- Amerika‘˜s meest geëmancipeerde man Dan Hill, schrijver van het boek ´Emotienomie‘˜.
- Carmen Breeveld (Zwarte Zakenvrouw 2003 en iniatiefneemster van de Human Talent Trophy Award).
- Lisa Portengen helpt vrouwen te ervaren wie ze werkelijk zijn. Portengen volgde de Kleinkunstacademie in Amsterdam, is werkzaam als actrice en heeft een eigen evenementenbureau, De Experience Company.
- Christine van Alphen geeft een workshop over het Persoonlijke Levensplan: liggen de kansen voor een succesvolle carrià¨re besloten in de kinderjaren?
- Maran Kniese is organisatiepsycholoog en gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen in sleutelposities, waarbij het maken van bewuste keuzes en omgaan met schuldgevoelens veel besproken onderwerpen zijn.

Het evenement vindt plaats in de Xperience Room van Performance Solutions te Hoofddorp en de investering bedraagt €299,- (excl. Btw). Het programma duurt van 11.00 tot 18.30 en is inclusief spetterende lunch en borrel na afloop. Ambitieuze vrouwen zijn van harte welkom om aan hun eigen ontwikkeling te werken, de workshops te volgen en van elkaar te leren. Voor meer informatie kijk op www.performance-solutions.eu.

Performance Solutions
Performance Solutions werkt aan continue ontwikkeling van mens en organisatie. Aan krachtige oplossingen op het gebied van cultuur en bezieling, management, human resources, service, marketing, sales en klantgerichtheid. De organisatie helpt mensen en organisaties zich te ontwikkelen zodat er een betere klant- en gastbeleving gerealiseerd wordt, waardoor de performance zichtbaar en meetbaar stijgt.
Performance Solutions heeft vestigingen in Hoofddorp en sinds kort in Brussel.
www.performance-solutions.eu