Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg heeft de door Media Groep Limburg opgerichte Stichting Festival der Limburgse Streekgerechten een subsidie toegekend van 180.000 euro voor de organisatie van het Festival der Limburgse Gerechten in de periode 2005-2007. De toekenning van de daaraan gekoppelde subsidie past geheel in het nieuwe beleid van de Provincie Limburg om extra impulsen te geven aan nieuwe allianties tussen krachtige partners

De stichting heeft het bredere doel om, met als kernactiviteit het Festival der Limburgse Streekgerechten, een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de afzetketen van Limburgse streekproducten naar de eigen inwoners en de toeristen. Daarmee profileert ze Limburg als een Bourgondische provincie bij uitstek.

Het Festival der Limburgse Streekgerechten is in 2004 voor het eerst georganiseerd door Media Groep Limburg (uitgever van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad) om speciaal voor abonnees typisch Limburgse evenementen te organiseren. Op het Festival konden abonnees en lezers van beide titels in competitieverband koken en strijden om het lekkerste Limburgse streekgerecht, terwijl veel kleine Limburgse ondernemers van o.a. worsten, kazen, fruit, groente, wijn en conserven aan de man konden brengen. Met ruim 25 duizend bezoekers werd het Festival zo'n groot succes dat Media Groep Limburg graag in ging op het verzoek van de Provincie Limburg om hiervoor een Stichting op te richten en de voortgang van het Festival der Limburgse Streekgerechten in de komende drie jaar veilig te stellen. Op deze manier wordt samenwerking gerealiseerd tussen de partijen betrokken bij de stichting (o.a. Mediagroep Limburg en Gulpener Brouwerij) en het initiatief van de Van Melik Food Groep voor een permanente marktplaats voor Limburgse streekproducten in Maastricht. Zij vullen elkaar met ieders expertise en afzetkanalen volledig aan bij het versterken van de afzetketen voor streekproducten. Het initiatief van de van Melik Food Groep is onderdeel van de aanpak van de Provincie nieuwe markten voor toerisme, getiteld Volle Smaken.

Via het Festival wordt de bekendheid van Limburgse producten en producenten vergroot waardoor de consument sneller de weg kan vinden naar die producerende agrariërs. Zij kunnen hiermee hun economische positie verbeteren en op hun beurt het culturele landschap beter onderhouden. Hiermee dragen ze wezenlijk bij aan de uitstraling van Mooi Limburgs. Het project fungeert dus als een vliegwiel voor onder andere bekendheid, afzet en productie van streekproducten. De presentatie van de tientallen standhouders zal worden gelardeerd met optredens van Limburgse muzikanten, voordrachten in het dialect van de streek en er is kunst te bewonderen van Limburgse Kunstenaars. Tijdens het Festival wordt Limburg beleefd in al haar pracht en praal en in volle schoonheid.

Het project heeft tot doel het toeristisch imago te versterken, economische vernieuwing aan te jagen, streekproducten te promoten en het landschap te behouden en het bestrijkt hà©à©l Limburg. De verkoop, bezoekerskenmerken en de tevredenheid van de deelnemende producenten aan het Festival zullen worden gemeten en geëvalueerd.

Op basis van de ervaringen opgedaan in 2004 is een eerste aanzet gedaan tot het opzetten van een database van alle producenten en restaurateurs. De Provincie Limburg geeft hier nu samen met de eerder genoemde partners verder invulling aan. Daarnaast worden ook de (regionale) culinaire evenementen in kaart gebracht met als doel om op termijn nog meer samenwerking te realiseren.

De stichting, de betrokken stakeholders en de Provincie gaan verder samen aan de slag om de producenten uit te dagen zich ook in te zetten voor landschapsonderhoud, professionalisering en ketensamenwerking. Dat is het perspectief dat met dit project en de vervlechting met nieuwe markten voor toerisme (het project Volle Smaken) ontstaat en waarin ook de Provincie haar verantwoordelijkheid neemt met menskracht, netwerken en instrumenten.

bron:Provincie Limburg