De fietsenbranche beleefde in 2006 een
uitstekend jaar. De verkoop van (brom)fietsen en
(brom)fietsaccessoires steeg explosief, de productie en de invoer
en uitvoer van fietsen namen toe. Dat blijkt uit een onderzoek van
het CBS.

Fietsenwinkels verkopen meer

In 2006 steeg de omzet van winkels in
(brom)fietsen met 15 procent ten opzichte van 2005. De verkopen van
(brom)fietsen en accessoires namen met maar liefst 17 procent toe,
terwijl de prijzen licht daalden.

In het eerste kwartaal van 2007 zette deze
groei versterkt door. De toegenomen verkoop van (brom)fietsen kan
voor een groot deel worden toegeschreven aan de verbeterde
economische omstandigheden.

Productiewaarde naar recordhoogte

De Nederlandse productie van fietsen nam
in 2006 met 8 procent toe tot 967 duizend stuks. Daarmee kwam de
productie weer bijna op het niveau van 2003. De waarde van de
geproduceerde fietsen bedroeg 453 miljoen euro, 9 procent meer dan
in 2005.

Invoer uit Europa stijgt

Naast de productie nam in 2006 ook de
handel met het buitenland toe. De exportwaarde van fietsen groeide
met bijna 8 procent tot 289 miljoen euro. De import groeide ook,
vooral doordat Nederland meer fietsen uit Europa invoerde.

De Nederlandse import uit Europa nam met
ruim 45 procent toe tot 85 miljoen euro. Bijna twee van de drie
ingevoerde Europese fietsen komen uit Duitsland.

Per persoon 2,5 kilometer per dag

Nederlanders zitten meer op de fiets. Het
aantal fietskilometers is de laatste jaren gestegen. In 2005 legden
alle Nederlanders in totaal meer dan 14 miljard kilometer af op de
fiets. Dat komt neer op gemiddeld 2,5 kilometer per persoon per
dag, bijna 10 procent meer dan in 2002.

Al jarenlang fietsen mannen iets meer dan
vrouwen. Jongeren van 12-18 jaar fietsen het meest: dagelijks ruim
6 kilometer.

bron:CBS