De Nederlandse technologiebranches zijn in de eerste zes maanden van dit jaar met ruim tien procent gegroeid. In vergelijking met dezelfde periode in 2005 nam de omzet toe met 10,2% en werd voor 10,1% meer aan orders ontvangen. Uit het trendonderzoek dat FHI, federatie van technologiebranches, per halfjaar uitvoert onder haar ruim achthonderd lidbedrijven, blijkt dat de groei in de tweede helft van 2005 is ingezet en zich daarna heeft versneld.

De branches Industriële Elektronica en Medische Technologie droegen het sterkst bij aan de groei, respectievelijk met 17,3 en 24,9% meer omzet. De branche Laboratorium Technologie groeide ook sterker dan de afgelopen jaren, met 4,1%. In de Industriële Automatisering zet het herstel nog niet echt door. De orderintake was wel 3,3% groter, maar de gefactureerde omzet daalde zelfs, met 1,7%.

De totale omzet in de branches Industriële Elektronica, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie, bedroeg over 2005 5,4
miljard euro. FHI-directeur Kees Groeneveld verwacht dat de geconsolideerde groei over het hele jaar 2006 iets lager uit zal komen, op ongeveer 8% ten opzichte van heel 2005.

bron:FHI