Financial Connection is een op 1 oktober 2004 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en bedrijven helpt bij het vinden en afsluiten van verzekeringen en hypotheken.

Welke diensten verleent Financial Connection?

Financial Connection adviseert bij het vinden en afsluiten van het gewenst product en Financial Connection controleert de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis.
Financial Connection hanteert een Execution Only relatie m.b.t. beleggingen.
Financial Connection hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een code vastgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten).
Het gaat hier om de Dienstenwijzer. Financial Connection heeft deze code onderschreven. In onze voorlichting tracht Financial Connection dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze code.

Wat is jullie relatie met verzekeraars?

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat Financial Connection in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een bank of verzekeraar.

Hoe worden jullie beloond?

Financial Connection brengt advies- en bemiddelingskosten in rekening middels een opdrachtbevestiging gerelateerd aan de algemene voorwaarden van Financial Connection Groep BV. Wij informeren u hierover vooraf. Verder ontvangen wij in bepaalde gevallen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een onkosten vergoeding, die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Hoe bewaken jullie de kwaliteit?

Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: 1068447 B. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Tevens is Financial Connection ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 09143162 en staat ons katoor ingeschreven in het klachteninstituut financiële dienstverlening (KiFiD) onder nummer: 300.000788. Tot slot is Financial Connection ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 51475AFM-AC, is Financial Connection in het bezit van een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering onder nummer BAV12178.