(Persbericht) Alleen voor SEPA Direct Debit en e-factureren komen (middel)grote organisaties de komende jaren echt in beweging

Uit de Betaalmonitor blijkt dat middelgrote en grote bedrijven nauwelijks bekend zijn met recente financiële innovaties in de betaalmarkt, laat staan deze omarmen. Of het nu gaat om contactloos betalen, mobiel betalen, SEPA, e-mandaten of de inzet van sociale media bij betalen, veel meer dan helft van de middelgrote en grote bedrijven in Nederland is er niet bekend mee. En als bedrijven er toch mee bekend zijn, dan staat het onderwerp pas voor 2014 of 2016 op de agenda.

Elektronische factureren is de eerste uitzondering op deze regel. Iets meer dan 60% van de ondervraagde organisaties geeft aan dat ze nu of in 2012 met elektronische facturen aan de slag zullen gaan. Dat komt onder andere doordat de overheid in 2014 als ´Launching customer‘˜ 80% van haar inkoopfacturen digitaal wil ontvangen. Maar ook de behoefte aan kostenbesparing en toenemende bekendheid met het onderwerp speelt een grote rol.

De tweede uitzondering op de regel komt voor rekening van SEPA Direct Debit (de Europese variant van de incasso). Van de drie SEPA producten (Card, Credit Transfer en Direct Debit) is de actiebereidheid voor een overstap naar SEPA Direct Debit verreweg het grootst. Maar, vergeleken met e-factureren ervaren grote en middelgrote organisaties SEPA als een ver-van-hun-bed-show: ook al moeten ze overstappen, ze stellen de implementatie tot het laatst geschikte moment uit.

Andere uitkomsten
De Betaalmonitor heeft ook gekeken naar diverse andere aspecten van de betaalmarkt. Denk daarbij aan:

  - het marktaandeel van banken;
  - het marktaandeel van andere partijen naast banken als het gaat om betalen en betaald krijgen;
  - het belang van financiële en ERP software bij het doen, ontvangen en beheren van betalingen;
  - de groei van bestaande en nieuwe betaalproducten voor het doen van betalingen en betaald te krijgen;
  - het internationale karakter van het betalingsverkeer;
  - belemmeringen en overwegingen om betaalinnovaties te gaan toepassen.

Over de Betaalmonitor
De Betaalmonitor is een initiatief van Factuurwijzer. Net als bij de Factuurmonitor is de eindgebruiker centraal gesteld en gevraagd of zij begrijpen of ze deze innovaties kennen en wat de consequenties, mogelijkheden en voordelen voor hen kunnen zijn. Daarmee biedt de Betaalmonitor inzicht in deze nieuwe ontwikkelingen en het geeft weer wat men de komende periode kan verwachten.

Het is daarmee een bondig helder onderzoek over de betaalmarkt met unieke inzichten vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Omdat Factuurwijzer geen producten en (consultancy)diensten op het gebied van betalen aanbiedt, is het een onafhankelijk onderzoek en wordt bovendien elk jaar herhaald. Daarmee is de Betaalmonitor van nut voor iedere organisatie die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in de houding van eindgebruikers ten opzichte van betaalinnovaties, -diensten en -producten.

De Betaalmonitor is gratis te downloaden via www.betaalmonitor.nl