Microfinanciering is voor steeds meer internationale financiële instellingen een
vast onderdeel van hun bedrijfsvoering geworden. Zij zien microfinanciering zowel als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen als een nieuwe markt. De verwachting is dat microfinanciering op termijn kan uitgroeien tot een 'volwassen' commerciële activiteit. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 'A billion to gain?'. Deze wetenschappelijke studie brengt voor het eerst de huidige activiteiten en toekomstplannen van internationale financiële instellingen op het gebied van microfinanciering systematisch in kaart. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima neemt op 3 februari, het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport in ontvangst uit handen van Ludo Wijngaarden, Bestuurslid ING Nederland en sponsor van ING Microfinance Support.

Het onderzoek is uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit en mogelijk gemaakt door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken en ING. "A billion to gain?" laat zien hoe internationale financiële instellingen hun eerste stappen op het gebied van microfinanciering zetten. Hun commerciële activiteiten op het terrein van microfinanciering zijn nu nog beperkt. Zij hebben de intentie om deze in de toekomst uit te breiden, ondermeer door hechter te gaan samenwerken met locale banken en microfinancieringsinstellingen. De microfinancieringssector ervaart de huidige inspanningen van financiële instellingen als positief. Met name door het beschikbaar stellen van kennis en technische expertise kunnen internationale banken helpen om het bereik van microfinanciering te vergroten en de kosten ervan te verlagen.
De onderzoeksresultaten worden vrijdag gepresenteerd tijdens het seminar 'A Billion to Gain -The decade of financial access; the role of global banks' in het hoofdkantoor van ING Groep in Amsterdam, waar betrokken financiële instellingen en vertegenwoordigers van microfinancieringsinstellingen met elkaar de rol van internationale financiële instellingen en overheid in microfinanciering bespreken.
bron:ING