Kerkenverzekeraar Donatus te Rosmalen heeft het jaar 2004 afgesloten met een winst van à¢?¬ 9,01 miljoen. Besloten werd tot een premierestitutie aan de leden in de brandsector van 45%. De omzet steeg, ondanks de in de kerkensector teruglopende markt, met 6,17% tot à¢?¬ 17,37 miljoen.

Al meer dan 25 jaar zijn de premies van de verzekerden van Donatus niet gewijzigd, terwijl de gemiddelde premierestitutie over de afgelopen 15 jaar ruim 45% per jaar bedroeg. De mate waarin het bedrijf aan zijn verplichtingen kan voldoen - de aanwezige solvabiliteit - is het 33 voudige van hetgeen wettelijk verplicht is.

bron:PKN