De financiers van VHS Onroerend Goed Maatschappij NV (VHS) hebben, in
tegenstelling tot wat in verschillende media wordt beweerd,  volledig vertrouwen
in de heer Maas als beleidsbepaler bij VHS. Dit hebben zij aan Maas bevestigd.
Vooruitlopend op een mogelijke aanwijzing van de Autoriteit Financiële Markten,
dat de heer Maas als beleidsbepaler van VHS zou moeten opstappen, hebben de
banken het obligo bevroren en hun rechten met betrekking tot aan VHS verleende
kredieten voorbehouden.

 De banken hebben volgens VHSdus wel degelijk vertrouwen in VHS en de heer Maas als beleidsbepaler van het onroerendgoedfonds. Ook de kredietwaardigheid van de heer Maas staat nadrukkelijk niet ter discussie. 
 
bron:VHS Onroerend Goed