(Persbericht) Op Belegger.nl en NUzakelijk.nl stelt Martine Hafkamp van Fintessa dat men zonder structureel vervolg de maatregelen voor de eurozone niet kan zien als een masterplan. Met name voor Griekenland is het verstandig oog te hebben voor de mogelijkheden die het land nog steeds heeft. De wereldwijde demografische ontwikkelingen bieden Griekenland kansen op agrarisch gebied. De voedselproductie kan de toename van de wereldbevolking niet bijhouden. De VN stellen dat de landbouwproductie tot 2050 met 70% moet toenemen. Dit betekent productie van 1 miljard ton meer graan en 200 miljoen ton meer vlees. En dit staat los van de productie van voedingsgrondstoffen voor biobrandstoffen. Lees hoe Hafkamp het verband legt tussen de hogere prijzen, de betere levensstandaard en meer investeringen en productie. Zij legt uit waar de kansen liggen voor landbouwgerelateerde ondernemingen wereldwijd omdat de investeringen in productie, opslag, zaden, kunstmest, werktuigen, etc. zullen toenemen.