(Persbericht) Op DeKritischeBelegger.nl, Beurseffecten.nl en Beursplaza.nl stelt Martine Hafkamp van Fintessa dat het beeld van China als de ´werkplaats‘˜ van de wereld is achterhaald. China doet wat Japan 3 decennia geleden deed. Men maakt de producten na die Westerse ondernemingen in de regio laten assembleren en investeert in R&D om die producten snel beter te maken. Lees hoe Hafkamp wijst op het investeren van China in onderwijs. Europese bedrijven als DSM verplaatsen hun R&D-afdelingen bewust naar China.