De minister van Financiën heeft bij ministeriële regeling voor nieuwe
investeringen de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA)
voor 2006 met ingang van donderdag 12 oktober 2006 gesloten. Het aantal aanvragen voor de
EIA en de MIA bleek groter dan aangenomen, waardoor het budget 2006 wordt overschreden.
Bij de EIA gaat het om een verwachte overschrijding van ruim 200 mln en bij de MIA om een
verwachte overschrijding van 50 mln.

Vanaf 1 januari 2007 zullen beide regelingen weer worden opengesteld. De
budgetoverschrijding die in 2006 optreedt, zal niet ten laste worden gebracht van het
budget van de regelingen in 2007. De percentages en/of voorwaarden in de regelingen voor
2007 zullen op basis van het reguliere budget en de verwachte investeringen voor 2007 als
gebruikelijk eind december 2006 bekend worden gemaakt.

Bron: Minfin