Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft vandaag tijdens de 2e Ronde Tafel Conferentie Maritiem Cluster de sector toegezegd de tonnageregeling uit te breiden met scheepsmanagement. Dit houdt in dat de activiteiten van scheepmanagers die het technische beheer en het bemanningsbeheer uitvoeren van schepen ook gaan vallen onder de activiteiten die kwalificeren voor de tonnageregeling. De tonnageregeling is een fiscale regeling waarmee de winst uit zeescheepvaart wordt bepaald aan de hand van de netto tonnage van de schepen.  

 

'Ik ga er vanuit dat door deze uitbreiding van de fiscaal gunstige tonnageregeling de rederijen vanuit Cyprus, Hongkong of Nederlandse Antillen weer terugkomen naar Nederland,' aldus Wijn. De staatssecretaris is van plan om in het fiscale pakket 2006 een wetswijziging op te nemen waardoor deze activiteiten onder de tonnageregeling gaan vallen. De Europese Commissie zal overigens nog goedkeuring moeten geven. De scheepsmanagementbedrijven kunnen alleen voor steun in aanmerking komen indien zij met betrekking tot de schepen zowel het volledige bemannings- en technische beheer onder hun hoede hebben.  

bron:MINFIN