Politie Flevoland heeft een nieuw
trajectcontrolesysteem in gebruik genomen. Dit systeem, dat in
samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie
(BVOM) en de provincie Flevoland is ontwikkeld, is een unicum in Europa.

Het BVOM heeft in de loop van 2004 in den lande al vijf vaste trajectcontrolesystemen
in gebruik genomen. Het Flevolandse systeem is het eerste verplaatsbare
systeem in Europa. Dit systeem onderscheidt zich van de andere
systemen, doordat het niet op een vaste locatie staat, maar dagelijks
wordt weggehaald en op andere locaties kan worden ingezet.

Locaties
Het Flevolandse systeem, een ROBOT-systeem, is bij uitstek geschikt
voor de langere wegen van het provinciale wegennet, waar een vaste
opstelplaats niet mogelijk of niet nodig is. Als eerste traject is
gekozen voor de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Op deze
weg gebeuren relatief veel zware ongevallen, waarbij snelheid een grote
rol speelt. Op deze weg, waar per week gemiddeld 35.000 voertuigen
passeren, ligt de snelheidsoverschrijding bij personenauto's omstreeks
de 14% en bij vrachtauto's rond de 38%. Op de Markerwaarddijk zijn vier
controletrajecten uitgezet.

De andere trajectwegen, die eveneens zijn uitgekozen om hun hoge
ongevalrisico, zijn de Marknesserweg in Noordoostpolder, en de
Dronterringweg en de Spijkweg in Dronten. Op deze wegen zal het systeem
in een later stadium operationeel worden.

Waarborgen

Alle trajecten, waarop gemeten wordt, worden vooraf opgemeten door het
Nederlands Meetinstituut (NMi). Het begin en einde van elk traject
wordt daarna exact gemarkeerd, zodat altijd over dezelfde lengte wordt
gemeten.

Omdat het verplaatsbare systeem elke dag weer moet worden opgebouwd,
zijn er waarborgen ingebouwd om tot een zuivere en juridisch
waterdichte controle te komen. Hierbij is gebruik gemaakt van het
Global Position System (GPS). Bij de start van de controle wordt de
juiste plek, die in een laptop is vastgelegd, geverifieerd. Elk
passerend voertuig wordt digitaal gefotografeerd bij het begin en het
einde van het traject, waarbij de exacte tijd van passeren via de
GPS-tijd wordt vastgelegd. Achteraf worden de beide foto's in een
computer met elkaar vergeleken en het tijdsverschil vastgesteld. Heeft
een voertuig binnen de wettelijke limiet gereden, dan worden de foto's
direct vernietigd. In het andere geval worden de foto's opgeslagen en
wordt het kenteken doorgezonden naar het Centraal Justitieel
Incassobureau. Binnen enkele dagen valt dan de bekende enveloppe op de
mat.

Voordelen trajectcontrole
Kenmerkend van trajectcontrole is dat de snelheid niet op à©à©n punt
gemeten wordt, maar dat het om een gemiddelde snelheid over een langere
afstand gaat. Het systeem geeft een reëel beeld van het snelheidsgedrag
omdat iemand, die even een andere auto inhaalt of even van het uitzicht
geniet en daardoor de snelheid iets te hoog laat oplopen, niet meteen
geflitst wordt. Het systeem is echter keihard voor hen, die over het
hele traject met een te hoge snelheid rijden. Het systeem beoogt een
rustig wegbeeld te creëren, omdat het geen zin heeft om hard te gaan
rijden. Ook het "harmonica-effect", dat soms te zien is bij gewone
snelheidscontrole's en flitspalen (hard remmen bij het controlepunt en
daarna weer vol gas verder) heeft bij trajectcontrole geen zin. De
snelheid van dat moment wordt immers niet gemeten, maar alleen het
tijdstip van passeren wordt vastgelegd.

Radar en lasergun
Gemiddeld wordt er vijf uur per dag besteed aan trajectcontrole.

Overigens wil de invoering van trajectcontrole op de trajectwegen niet
zeggen, dat op deze trajectwegen ook niet af en toe de gewone
radarsnelheidscontrole of snelheidscontrole met de lasergun zal worden
ingezet. Ook met deze middelen blijft de politie de weggebruiker ervan
doordringen, dat het in acht nemen van de maximumsnelheid mensenlevens
bespaart.

Bron: Politie Flevoland