Bedrijfsleven én universiteiten kunnen inpassing van decentrale energieopwekking in het elektriciteitsnet nu beter testen en onderzoeken.
 
Arnhem, 9 april – Vandaag stellen mevrouw mr. R.M. Bergkamp, directeur-generaal Ondernemen & Innovatie van het ministerie van Economische zaken, en prof.ir. M. Antal, emeritus Hoogleraar Elektrotechniek en adviseur van hetzelfde ministerie,een wereldwijd uniek vermogenselektronicalaboratorium in werking. Het laboratorium biedt een ideale test- en onderzoeksomgeving voor geavanceerde vermogenselektronica. Deze vermogenselektronica is nodig om in de toekomst grote hoeveelheden decentraal opgewekte elektriciteit door bijvoorbeeld windmolens, (micro-)WKK’s en zonnecellenconverters, aan het bestaande elektriciteitsnet te kunnen koppelen.
 
Klimaatverandering
Met de voortgaande groei van het aantal decentrale energieopwekkingseenheden –  onder meer als gevolg van de zorg om het veranderende klimaat – en nieuwe ontwikkelingen zoals de HSL en smart grids (‘intelligente elektriciteitsnetwerken’), speelt het Flex Power Grid Lab in op het aspect van energieveiligheid. Een onderwerp dat alleen maar hoger op de agenda zal komen. Het toekomstige elektriciteitsnet moet immers ingesteld zijn op de toename van elektriciteit uit deze decentrale eenheden.
 
Uniek popconcert
Wat het Flex Power Grid Lab uniek maakt, is de mogelijkheid om een flexibel middenspanningsnet te creëren, dat bewust vervuild is. Indien twee vermogenselektronicacomponenten te dicht bij elkaar geplaatst zijn, kan instabiliteit in het elektriciteitsnet ontstaan, met elektriciteitsuitval als mogelijk gevolg. Het nieuwe laboratorium is in staat deze instabiliteit natuurgetrouw weer te geven. In het laboratorium kan apparatuur worden getest bij voortdurende industriële middenspanningen (tien keer hoger dan in andere laboratoria), waarbij de programmeerbare omvormer fungeert als een 1 MegaWatt versterker met een vermogen dat tien keer hoger is dan dat op het grootste popconcert.
 
Systemen van de toekomst
Tot nog toe is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de afzonderlijke technologieën voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Nog te weinig studie is verricht naar de vraag hoe die elektriciteit moet worden getransporteerd en eventueel opgeslagen. Met het Flex Power Grid Lab kunnen bedrijfsleven en universiteiten testen en onderzoeken hoe vermogenselektronica kan worden verbeterd om verstoringen in het elektriciteitsnet, onder andere door toevoeging van duurzame energie, te voorkomen. Juist dit gegeven stelt bedrijven en onderzoekers in de gelegenheid om de componenten voor het elektriciteitsnet van de toekomst te ontwikkelen.
 
Het laboratorium, dat voor de helft is gefinancierd door KEMA en voor de andere helft door het ministerie van Economische Zaken, is het resultaat van publiekprivate samenwerking tussen KEMA enerzijds, en ECN (mede name de technische universiteiten) en SenterNovem anderzijds. Het laboratorium is gevestigd bij KEMA in Arnhem.
 
Over KEMA
KEMA (www.kema.com) is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van business en technische consultancy, operationele ondersteuning, metingen en inspecties, en testen en certificeren. Klanten van KEMA zijn bedrijven in de energiesector, investeerders, overheden en de grote industriële elektriciteitsverbruikers. Tot zijn klanten telt KEMA bovendien leveranciers in de elektriciteitssector, producenten van elektrische onderdelen en eindproducten en handelsbedrijven zoals detail- en groothandelaren. Bij KEMA werken meer dan 1.500 professionals, verdeeld over 20 landen wereldwijd.
 
Over ECN
Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied. Het onderzoekscentrum voert onderzoek uit op het gebied van energie. Hierbij bewegen de onderzoekers zich in het overgangsgebied tussen het fundamentele onderzoek van universiteiten en de toepassing van kennis in de markt. Dit heeft een grote invloed op het leven van alledag. Zo bevinden zich bijvoorbeeld zonnecelsystemen op daken van huizen en staan moderne windmolens in het veld te draaien dankzij technologie die is ontwikkeld door ECN. Hiermee oefent het instituut een belangrijke functie uit voor de maatschappij van vandaag en morgen. Voor meer informatie: www.ecn.nl.
_______________________________________________________________________
+++ Mededeling voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) +++
Dit is een gezamenlijk persbericht van KEMA en ECN. Voor meer informatie met betrekking tot dit persbericht kunt u contact opnemen met Rolf van Stenus, persvoorlichter van KEMA, (tel. +31 26 3 56 2607 of [email protected]) of met Florentine de Maar, persvoorlichter van ECN (tel. +31 224-56 4050 of [email protected]).