(Persbericht) Flexalen - de meest verantwoorde keuze voor stadsverwarming en -koeling
Warmteverlies metingen: Flexalen is het meest
efficiënte flexibele voorgeïsoleerde leidingsysteem

Tijdens het 12e Symposium over stadsverwarming en -koeling, dat plaatsvond van 5-7 september 2010 in Tallinn, Estland heeft Thermaflex vijf samenhangende artikelen gepresenteerd, die geschreven zijn in samenwerking met Liandon. De artikelen hebben betrekking op objectief gemeten, geanalyseerde en vergeleken warmteverliezen van voorgeïsoleerde leidingen die toegepast worden in stadsverwarming en koeling.

Thermaflex creëert oplossingen voor decentrale, energie-efficiënte thermische netwerken, zodat iedereen toegang heeft tot duurzame energie overal en altijd. Dat betekent dat deze oplossingen niet alleen betaalbaar en gemakkelijk toe te passen moeten zijn, maar vooral dat ze de meest verantwoorde keuze zijn in de omgang met energie en milieu. De artikelen die tijdens dit symposium zijn gepresenteerd leveren hieraan een bijdrage en betekenen een keerpunt in de geschiedenis van de voorgeïsoleerde leidingen. De artikelen onderstrepen het potentieel van het kunststof flexibel leidingsysteem Flexalen dat Thermaflex de markt aanbiedt.

Verantwoorde en praktische keuze voor stadsverwarming en -koeling
De nieuwe Europese norm (EN 15632) maakt het mogelijk om warmteverliezen te meten en configuraties van de verschillende voorgeïsoleerde leidingen te vergelijken, waarmee de onvergelijkbaarheid van eerder gemeten en vermelde warmteverlieswaarden van de verschillende leidingen wordt voorkomen.

De warmteverlieswaarden kunnen nu vergelijkbaar gemaakt worden en daardoor kan worden geconcludeerd dat:
à¢â‚¬¢ Flexalen het superieure flexibele voorgeïsoleerde leidingsysteem is en aanzienlijk beter is dan met PEX geïsoleerde systemen met dezelfde afmetingen
à¢â‚¬¢ Flexalen, met geoptimaliseerde design, gelijkwaardig / beter is op het gebied van warmteverliesprestaties dan stijve stalen / PU leidingen
à¢â‚¬¢ Flexalen het meest betrouwbare systeem is, want het is het enige volledig lasbare, recyclebare en volledig kunststof leidingsysteem voor stadsverwarmingtoepassingen.
à¢â‚¬¢ De eigenschappen van alle Flexalen systeemcomponenten maken slimme, flexibele, arbeidsbesparende en kostenefficiënte oplossingen voor renovatie en nieuwbouw mogelijk.

Optimalisatie voor Flexalen in termen van warmteverliezen
De Tallinn artikelen 1 - 3 gaan over de vergelijking van de warmteverliezen van flexibele voorgeïsoleerde leidingen volgens de nieuwe norm EN 15632. Deze artikelen beschrijven een testmethode die ontwikkeld is om systemen met flexibele voorgeïsoleerde leidingen en voorgeïsoleerde stalen leidingen te vergelijken. Het doel was om potentieel te vinden voor optimalisatie voor het Flexalen systeem in termen van warmteverlies.

Een van de belangrijkste resultaten is dat de testresultaten, gebaseerd op de nieuwe Europese norm EN 15632, uitgevoerd met de nieuwe Thermaflex apparatuur zijn bevestigd door Fernwà¤rme Forschungsinstitut Hannover (FFI).

16% warmteverlies reductie voor Flexalen
De artikelen tonen ook duidelijk aan dat het warmteverlies van de voorgeïsoleerde leidingen kan worden gemeten en gecontroleerd tijdens de productie. Dit biedt het hoogste niveau van controle en consistentie in de kwaliteit van het product en biedt tegelijkertijd ruimte voor continue verbeteringen in de Thermaflex fabriek. Tijdens de proeven kon al een verbetering van de warmteverliesprestaties van Flexalen van 16% worden gerealiseerd.

Daarnaast geven de artikelen ook een beschrijving van de verschillen in PUR-schuim, PE-schuim en PEX schuim. Het resultaat: PE-PB II (Flexalen) toont betere warmteverlies waarden in vergelijking met andere "PE en PEX" geïsoleerde systemen met dezelfde isolatiedikte. Flexibele PUR-systemen zitten op een vergelijkbaar niveau.

Een meter per meter vergelijking met staal / PUR-systemen toont een gelijkwaardig warmteverlies in de maat DN25 en lagere warmteverlies in dimensie DN80, vergeleken met het PB systeem. Dit kan worden gecompenseerd door nieuwe ontwerpparameters zoals beschreven in artikel 4.

Gelaste, flexibele kunststof systemen presteren beter dan voorgeïsoleerde buizen
Het doel van artikel 4 was om mogelijkheden te vinden voor optimalisering van het ontwerp voor lasbare, flexibele systemen in vergelijking met andere systemen. Het belangrijkste resultaat uit artikel 4 is dat een gelast, flexibel kunststof systeem betere warmteverlies prestaties laat zien dan voorgeïsoleerde stalen leidingen in termen van totale systeemwarmte, door het toepassen van nieuwe ontwerpparameters die geschikt zijn voor voorgeïsoleerde systemen met PB mediumbuizen.

In het nieuwe ontwerp werd een hogere stroomsnelheid gebruikt voor het PB-systeem (dit is mogelijk door gelaste fittingen en geluidsreducerende werking van PB). Dit heeft geresulteerd in een verkleining van de huisaansluitingen van DN 25 naar D20 en D16. Op de hoofdleidingen waren sommige delen uitgerust met grotere diameters PB-buizen om een systeem te realiseren met hetzelfde totale drukverlies als voor stalen leidingen. De berekening is gemaakt voor een stadsverwarmingsnet met 247 huizen, met een totale lengte van de leidingen van 6050 meter. De berekening werd gemaakt voor een PUR-Staal netwerk en een Flexalen 600 netwerk.

Nieuwe innovatie: geprefabriceerde netwerken
Tijdens het symposium presenteerde Thermaflex haar nieuwe ontwikkeling: de geprefabriceerde netwerk oplossing "FlexaLink". In artikel 5 worden de voordelen in termen van kosten, veiligheid en levensduur van de kant-en-klare netwerken aangetoond.

Het artikel vergelijkt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van prefabricatie van grotere netwerk delen met conventionele netwerk installatie. Men komt tot de conclusie dat kant-en-klare netwerken (FlexaLink) voldoen aan de wensen van de energieleveranciers om te komen tot goedkopere netwerken, die sneller te installeren zijn en een hogere betrouwbaarheid hebben (minder aansluitingen op de locatie) en met een vergelijkbare of betere prestatie op de lange termijn.

Een renovatie project in Nederland heeft duidelijk de voordelen aangetoond. Delen van de hoofdleidingen worden met geïntegreerde huisaansluitingen kant-en-klaar op de bouw geleverd. Het aantal verbindingen is aanzienlijk teruggebracht tot slechts een enkele las per huisaansluiting. Andere voordelen van flexibele kunststof leidingsystemen, met name Flexalen 600 zijn beschreven in dit document.

Voordelen:
à¢â‚¬¢ een vochtbestendig product elimineert corrosie problemen en voorkomt extra warmteverlies als gevolg van nat isolatiemateriaal
à¢â‚¬¢ eenvoudige uitbreiding van het netwerk is mogelijk als gevolg van flexibiliteit en de las-mogelijkheid
à¢â‚¬¢ vermindering van de leidinglengte (7-10%) als gevolg van meer directe leiding routing - geen expansie loops - in vergelijking met traditionele systemen
à¢â‚¬¢ lager wrijvingsverlies en dus hogere stroomsnelheid is mogelijk met PB-buizen en gelaste fittingen.

Bezoek ook:
www.thermaflex.com
http://news.thermaflex.com