Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de verkeersongevalcijfers over 2004 bekend gemaakt. In vergelijking met 2003 zijn er 19% minder doden gevallen in het verkeer, namelijk 881 ten opzichte van 1088 het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Na een lichte stijging in 2003 betekenen de nieuwste cijfers een voortzetting van de dalende lijn. Sterker nog, de daling is niet alleen een herstel van het tegenvallende resultaat over 2003, maar ligt zelfs onder de meerjarige trend. Het (voorlopige) aantal ziekenhuisgewonden is met 10% gedaald naar 9486.

 

De minister gaf aan 'verschrikkelijk tevreden' te zijn over de cijfers, maar waarschuwde dat resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst. In haar brief aan de Kamer noemt de minister de cijfers opvallend; aan het begin van de kabinetsperiode heeft Peijs de doelstelling voor de daling van het aantal verkeersdoden bijgesteld van 950 tot 900 in 2010. 
Minister Peijs kondigde daarom gelijk aan met volle kracht vooruit te gaan met de verkeersveiligheidsplannen die nog in de pijplijn zitten. Op het testterrein van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in Delft presenteerde zij een aantal innovaties die de verkeersveiligheid verder moeten verhogen. Daaronder waren bijvoorbeeld 'slimme camera's', technologische hulpmiddelen voor bestuurders van auto's en vrachtwagens, snelheidsbegrenzers en apparatuur om verkeersstromen te regelen. Minister Peijs verrichtte bovendien de officiële start van het project 'Deartruck': detection around the truck. Deartruck is een technisch systeem met camera's en sensoren dat de chauffeur een compleet beeld geeft van wat er rond de vrachtwagen gebeurt. Vanaf vandaag worden er praktijkproeven gedaan met het systeem. Daaruit moet blijken of Deartruck kan voorkomen dat fietsers worden aangereden door vrachtwagens die rechtsaf slaan. In 2004 hebben dit soort ongevallen 16 fietsers het leven gekost, het hoogste cijfer sinds de invoering van de verplichte dodehoekspiegel. Peijs kondigde een onderzoek aan naar deze stijging. 
 
bron:VenW