De Belastingdienst houdt vanaf medio
februari door het hele land mobiele controleacties op onterecht
privégebruik van auto’s van de zaak. Doelgroep van de
actie zijn werknemers die bij de Belastingdienst aangegeven hebben
dat zij minder dan 500 kilometer per jaar gebruik maken van een
auto van de zaak, maar deze grens – ondanks een schriftelijke
verklaring - toch overschrijden.

De Belastingdienst houdt vanaf medio
februari door het hele land mobiele controleacties op onterecht
privégebruik van auto’s van de zaak. Doelgroep van de
actie zijn werknemers die bij de Belastingdienst aangegeven hebben
dat zij minder dan 500 kilometer per jaar gebruik maken van een
auto van de zaak, maar deze grens – ondanks een schriftelijke
verklaring - toch overschrijden.

De aanleiding om deze landelijke controles
te starten is een steekproef waaruit blijkt dat er voor deze
auto’s nog te vaak onterecht geen belasting wordt afgedragen.
De controles worden het gehele jaar gehouden bij drukbezochte
locaties zoals festivals, bouwmarkten, woningboulevards en
grensovergangen in de vakantieperiodes.

Wanneer een werknemer een verklaring
‘geen privé gebruik auto van de zaak’ bij de
Belastingdienst heeft ingediend, hoeft de werkgever niet de waarde
van de auto (22 % van de catalogusprijs) bij het loon op te tellen
en hier belasting over in te houden en af te dragen.

De controles worden uitgevoerd met
‘slimme’ camera-auto’s die zijn uitgerust met een
computersysteem dat automatisch nummerplaten scant en herkent. Dit
systeem kan - al rijdende - 8 kentekens per seconde registreren.
Hierdoor is het niet nodig om tijdens deze controles auto’s
aan de kant te zetten. Nadat de foto van het kenteken door de
computer is geregistreerd worden de kentekengegevens vergeleken met
de verklaringen van ‘geen privégebruik auto van de
zaak’ die bij de Belastingdienst in de computer staan. Wie
ondanks zo’n verklaring toch voor privé doeleinden
gebruik maakt van een auto van de zaak kan een blauwe envelop
verwachten.

Per brief wordt dan gevraagd om inzicht te
geven in de rittenregistratie waarmee aangetoond kan worden dat er
per jaar minder dan 500 privé kilometers met de auto van de
zaak worden gereden. Als dit niet kan worden aangetoond wordt een
naheffing opgelegd. De controles worden toegepast over het
belastingjaar 2007, maar het is mogelijk om naheffingen op te
leggen over voorgaande jaren.

Rekenvoorbeeld:

Een werknemer met een salaris van €
3.000,- per maand rijdt in een auto van de zaak met een
cataloguswaarde van € 30.000,-. Als bij controle blijkt dat de
verklaring ‘geen privé gebuik auto van de zaak’
niet is ingetrokken terwijl er meer dan 500 privé kilometers
per jaar mee wordt gereden kan de volgende naheffingsaanslag
verwachten:

Bijtelling € 30.000 x 22% = €
6.600,- x belastingtarief 42 % = € 2.772.

Eventuele boete 50% van € 2.772,- =
€ 1.386,-

Totale aanslag € 4.158,-

De naheffing wordt in alle gevallen
opgelegd waar er sprake is van privé gebruik van de auto van
de zaak. De verklaring ‘geen privé gebruik auto van de
zaak’ kan op elk gewenst moment worden ingetrokken. Een
naheffing wordt dan opgelegd over de periode waarin er privé
in de auto van de zaak is gereden. De werkgever moet na intrekking
van de verklaring het gebruik weer in de loonheffing opnemen.

Wanneer de verklaring ‘geen
privé gebruik’ zelf wordt ingetrokken dan wordt dit
bedrag niet verhoogd met een boete, anders wel.

Mensen die meer dan 500 kilometer per jaar
privé gebruik van een auto van de zaak maken en dit nog niet
hebben aangegeven bij de Belastingdienst kunnen dit alsnog doen via
het formulier ‘intrekking verklaring geen privé
gebruik auto van de zaak’. Het formulier is te downloaden via
de site van de Belastingdienst. Op de site is ook meer algemene
informatie te vinden over de auto van de zaak.

bron:MinFin